De aflosboete: wat moeten we ermee?

Over de aflosboete is de afgelopen maanden veel te doen geweest. Het gaat om de afschaffing van een voordeel voor woningbezitters die (bijna) geen hypotheek meer hadden. Het nieuwe kabinet is onvoorspelbaar. Een eenduidige visie over de woningmarkt ontbreekt. Wat is het beleid omtrent een eigen woning? Wat moet gestimuleerd worden? Welke rol speelt de zogenaamde aflosboete daarin? 

De wet-Hillen

De wet-Hillen wordt officieel ook wel ‘de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (hypotheek)’ genoemd. Mensen die een eigen woning bezitten, betalen belasting over het hebben van een huis. Vaak hebben zij een hypotheek, die zij naar verloop van tijd steeds verder aflossen. De rente over deze hypotheek mag worden afgetrokken van het inkomen, wat een belastingvoordeel oplevert. Als de lening steeds verder wordt afgelost, komt er een einde aan het aftrekken van de rente en daarmee aan het belastingvoordeel. De wet-Hillen was een belastingkorting voor mensen die (bijna) geen lening meer hebben op hun huis. Ook deze groep woningbezitters betaalden dan geen belasting over hun eigen woning.

 

Tegenstrijdig woningbeleid 

Het nieuwe kabinet heeft dit voordeel afgeschaft. Het is een nieuw woning- en aflosbeleid, wat geen beleid genoemd mag worden. Aan de ene kant wordt er gestimuleerd om een hypotheek af te lossen, middels de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Aan de andere kant wordt het aflossen ontmoedigd door middel van de afschaffing van het belastingvoordelen voor mensen die hun hypotheek (vrijwel) hadden afgelost. De reële vraag die gesteld kan worden is: wat wil het kabinet met deze tegenstrijdige maatregelen bereiken? Wordt er gestimuleerd om geen hypotheek meer te hebben? Wordt er gestimuleerd om een woning versneld aan- of te verkopen?

 

In opstand

De voltallige oppositie in de Tweede Kamer met uitzondering van GroenLinks was tegen het wetsvoorstel voor afschaffing van de wet-Hillen. De partijen PVV en 50+ probeerden te filibusteren. Nu wordt er gedreigd met een referendum. Het is de vraag of dit laatste redmiddel nog nut heeft. Het kabinet geeft echter geen krimp. Waar komt deze vastberaden houding vandaan? Wat voor beleid ligt hieraan ten grondslag?

 

Creëer duidelijkheid

Eén ding is duidelijk: de woningbezitter wordt gepakt! Het kabinet Rutte-III moet openheid van zaken geven aan de Nederlandse woningbezitters. Het afschaffen van de wet-Hillen komt anders op 21 maart 2018, bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen, als een boemerang terug, als afwijzing van het woningbeleid van dit kabinet. Creëer duidelijkheid, liever nu dan straks!


Blog comments powered by Disqus