Criminele Oost-Europese naamswisselingen

Fraudebestrijding is één van de topprioriteiten van dit kabinet. Na diverse onthullingen van grootschalige fraude, waaronder de ‘Bulgarenfraude’, zegt het kabinet sterk in te zetten op de bestrijding daarvan. Recent is er een rapport verschenen waarin staat dat er geen evidentie van fraude is gevonden. Toch heeft de Nederlandse politie wel degelijk te maken met paspoortfraude. Dat blijkt uit een rapport, gepubliceerd door RTL. SGP-jongeren reageert ontstelt op dit bericht. Hier moet keihard tegen opgetreden worden!

Fraudebestrijding is één van de topprioriteiten van dit kabinet. Na diverse onthullingen van grootschalige fraude, waaronder de ‘Bulgarenfraude’, zegt het kabinet sterk in te zetten op de bestrijding daarvan. Recent is er een rapport verschenen waarin staat dat er geen evidentie van fraude is gevonden. Toch heeft de Nederlandse politie wel degelijk te maken met paspoortfraude. Dat blijkt uit een rapport, gepubliceerd door RTL. SGP-jongeren reageert ontstelt op dit bericht. Hier moet keihard tegen opgetreden worden!

Vrij verkeer van personen
Het rapport ‘legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa’ laat zien dat het in verschillende Europese landen op een kinderlijk eenvoudige wijze mogelijk is om je voor- en achternaam te laten wijzigen. Dit heeft gevolgen voor het vrije verkeer van personen binnen Europa. Vreemdelingen kunnen gemakkelijker Nederland binnenkomen en eenmaal in Nederland hebben ze recht op een verblijf. Ze hebben een nieuwe identiteit en zijn vanuit hun oude identiteit onvindbaar. Logisch gevolg van hun verblijf is dat zij juridisch gezien aanspraak kunnen en mogen maken op het stelsel van sociale zekerheid (uitkeringen). Een zeer onwenselijke situatie!

Anonieme burgers
Door de anonimiteit van betreffende ‘burgers’ zijn zij in staat om de overheid om de tuin te leiden. Doordat deze meerdere identiteiten legaal zijn in het land van herkomst, is het in de overheidssystemen moeilijk om deze aan één persoon te koppelen. Dat maakt controle, toezicht, handhaving en opsporing ingewikkeld.

Oplossing voor onderlinge verschillen
De oplossing ligt op een hoger niveau. Ook Duitsland en Zwitserland (verdrag van Schengen) hebben te maken met deze praktijken en zullen bereid zijn om na te denken over oplossingen. Het is belangrijk, zeker wanneer het legale identiteitswisselingen zijn, dat de verschillende Europese overheden van deze wisselingen op de hoogte zijn. Wetgeving kan ervoor zorgen dat de valse identiteiten achterhaald kunnen worden en (mogelijke) fraude voorkomen wordt. Eén beleid is nodig als staten onderling problematische verschillen hebben. Goede administratie die internationaal gedeeld wordt, is een goede aanzet tot een oplossing. Laat er vooral maatschappelijk debat komen over het vrije verkeer van personen, wat tot perverse effecten heeft geleid, maar dat ook zijn positieve kanten kent.

Onwenselijkheid repareren
We weten niet precies op welke schaal deze fraudepraktijken voorkomen, maar dat het mogelijk is, is al ernstig genoeg. Door deze misleidingen gaat de solidariteit in de sociale zekerheid verloren. Juist door deze praktijken verliezen belastingbetalende mensen hun vertrouwen in de overheid. Daarom is het zaak om door te pakken. De overheid moet er alles aan doen om dit hiaat te pareren en kan zich niet achter de dijken van onwetendheid verschuilen.

Arie Rijneveld
Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus