Christelijke politiek (5/6): Kersten, leider 'stillen in den lande'

SGP-jongeren organiseerde samen met het Wetenschappelijk Instituut van de SGP de masterclass Christelijke Politiek. We dachten na over wat zes denkers ons hebben nagelaten rondom vragen over de Bijbel en politiek: Augustinus, Calvijn, Groen van Prinsterer, Kuyper, Kersten en Aalders. Per denker wordt een statement geplaatst. Nu Kersten.

SGP-jongeren organiseerde samen met het Wetenschappelijk Instituut van de SGP de masterclass Christelijke Politiek. We dachten na over wat zes denkers ons hebben nagelaten rondom vragen over de Bijbel en politiek: Augustinus, Calvijn, Groen van Prinsterer, Kuyper, Kersten en Aalders. Per denker wordt een statement geplaatst. Nu Kersten.

Wie was hij?
Noem de SGP, dan noem je Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948). Zijn eigen wieg stond in Deventer, de wiegen waar hij zelf aan stond waren de Gereformeerde Gemeenten (1907) en de Staatkundig Gereformeerde Partij (1918).  Evenals Kuyper is Kersten om die reden een ‘zuilarchitect’ te noemen. Drs. A.A. van der Schans typeerde hem tijdens de masterclass als ‘leidsman en verbinder van de stillen in den lande’. 

Wat dacht hij?                                        
Zijn opvattingen over de staat en de rol van het christelijk geloof daarbij zijn nog steeds het uitgangspunt van de SGP, klassiek gereformeerd: iedereen moet Gods geboden gehoorzamen. Wel speelden in 1918 – begrijpelijkerwijze – andere thema’s dan anno 2014. Eigen scholen, ruimte voor gewetensbezwaren rondom verzekeren en inenten en politieke activiteiten van vrouwen typeren als uiting van emancipatie, zijn thema’s waar Kersten zich op profileerde. “O, Land, Land, Land, hoort des Heeren Woord”, was een kenmerkende uitspraak voor hem.

Zijn waarde voor nu?
Daar zou veel van te noemen zijn. De partij die hij oprichtte is de oudste politieke partij van Nederland en hoopt over vier jaar te vieren dat ze 100 jaar bestaat. Laat ik dit noemen: Kersten was er van overtuigd dat je als christen mocht deelnemen aan het politieke bestel. Sterker nog, hij zag het als een goddelijke opdracht. De staat was een instelling van God, en móet er ook wel zijn om de zonde te beteugelen. Zijn oproep om te luisteren naar Gods Woord moet dan ook in dat kader gezien worden. Vandaag de dag wordt regelmatig vanuit evangelische hoek de stelling ingenomen dat een christen zich niet met de politiek moet bemoeien. Ik denk dat Kersten daar een goed begin van een antwoord op heeft gegeven.

Frank van Putten
Beleidsadviseur
 


Blog comments powered by Disqus