Brexit: hoe nu verder met de EU?!

In een historisch referendum heeft een meerderheid van de Britten ervoor gekozen om de Europese Unie te verlaten. Door deze Brexit verliest Nederland een belangrijke, kritische partner in de EU. Tegelijkertijd ligt er een grote uitdaging op het gebied van handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ook zal de ECR-fractie in het Europees Parlement, waar de SGP toe behoort, fors aan grootte en daarmee invloed inboeten door het vertrek van de Conservatieven.

Brexit: hoe nu verder met de EU?! 

In een historisch referendum heeft een meerderheid van de Britten ervoor gekozen om de Europese Unie te verlaten. Door deze Brexit verliest Nederland een belangrijke, kritische partner in de EU. Tegelijkertijd ligt er een grote uitdaging op het gebied van handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ook zal de ECR-fractie in het Europees Parlement, waar de SGP toe behoort, fors aan grootte en daarmee invloed inboeten door het vertrek van de Conservatieven. 

Desondanks bewondert SGPJ de moedigheid van de Britten: ondanks mogelijke negatieve gevolgen kiezen zij ervoor om een einde te maken aan de Brusselse dominantie, arrogantie en bemoeienis. 

Leiders van de Europese Unie past de komende tijd (en eigenlijk altijd) een bescheiden houding. Lang niet iedereen is voorstander van en gebaat bij een voortdenderend Europees project. Integendeel, velen voelen een grote afstand tot de tweede wetgevende macht, zien nationale soevereiniteit kwijnen en vinden samenwerking genoeg.

Het hele Europese project moet grondig worden herzien. De EU moet weer gaan draaien om samenwerking, niet om een politieke unie en al helemaal niet om een zogenaamde 'ever closer union'. Deze laatste weg vervreemdt alleen maar meer mensen van de EU en wekt alleen maar meer weerstand op. 

Daarbij komt de stuitende houding van eurofiele politici, ook en niet in de laatste plaats na de uitslagen van vannacht. Uitspraken als: 'dit laat zien dat we naar nauwere samenwerking moeten', zijn niet alleen contraproductief, maar ook gevaarlijk. Deze houding zorgt voor verdeeldheid: hiermee komen eurofielen en eurosceptici lijnrecht tegenover elkaar te staan. Dat komt her debat niet ten goede. Bovendien speelt dat anti-Europese sentimenten in de kaart; veel mensen herkennen zich niet in de oplossing van het steeds verder uitbouwen van de EU. 

De uitslag van het referendum komt voor veel politici in Brussel als een klap in het gezicht. Bezinning op het doel van de EU, economische samenwerking tussen soevereine staten, blijkt hard nodig om de groei van de EU tot een stilstand te brengen. Hopelijk draagt het vertrek van Groot-Brittannië eraan bij om de realiteitszin terug te krijgen in het Europese project. Een ding is duidelijk: de Europese Unie zal nooit meer hetzelfde zijn.


Blog comments powered by Disqus