Bovenop integratievoetbal

De Turk wilde geen schotel op zijn dak. Doordat de Nederlandse overheid de enige beschikbare Turkse zender in Nederland (TRT INT) van de televisie haalde, werd hij hier echter toe gedwongen. De boodschap van Armand Sag in zijn opinieartikel in de Volkskrant (13 juli 2011) is helder: Nederland loopt wat integratie betreft achter de feiten aan. SGP-jongeren loopt liever vooruit en vraagt, zoals zij eerder deed, met een eigen geluid aandacht voor de integratieproblematiek.

SGP-jongeren zit bovenop integratievoetbal
SGP-jongeren in reactie op Armand Sag (Volkskrant 13 juli)

De Turk wilde geen schotel op zijn dak. Doordat de Nederlandse overheid de enige beschikbare Turkse zender in Nederland (TRT INT) van de televisie haalde, werd hij hier echter toe gedwongen. De boodschap van Armand Sag in zijn opinieartikel in de Volkskrant (13 juli 2011) is helder: Nederland loopt wat integratie betreft achter de feiten aan. SGP-jongeren loopt liever vooruit en vraagt, zoals zij eerder deed, met een eigen geluid aandacht voor de integratieproblematiek.

Op 16 juni jl. plaatste SGP-jongeren een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad met de stelling dat het met de integratie in Nederland nog niet zo gek verloopt. Samen werken, samen leven lijkt het levensmotto onder jonge allochtonen. Dit blijkt uit diverse werkbezoeken die afgelegd werden onder jonge allochtonen, precies die generatie waarvan Sag zegt dat de politiek er meer naar zou moeten luisteren.

Het is goed om te lezen dat Nederlandse Turken hard werken aan integratie. SGP-jongeren zal ook autochtonen erop aan blijven spreken hieraan bij te dragen (zoals in het aangehaalde opinieartikel in het RD al gebeurde). Het beeld vanuit de Biblebelt moet soms worden aangepast aan de grootsteedse werkelijkheid. Sag stelt dat de omgang met integratie door Nederlandse politici ‘lijkt op een voetbalwedstrijd waarin de thuisspelende club uit arrogantie niet voluit speelt (…) Juist door die houding krijgt de thuisspelende voetbalclub in de laatste minuten nog een doelpunt tegen’. De SGP-jongeren wil echter juist geen doelpunt tegen krijgen in het integratievoetbal maar boven op de bal zitten door een heldere, vooruitdenkende boodschap uit te dragen: allochtoon en autochtoon hebben beiden een taak wat integratie betreft. Daarbij dient er te worden geluisterd naar geluiden zoals die van Armand Sag. Tegelijk past ook de motie Van der Staaij (1 december 2009), die oproept tot een wijze terughoudendheid aangaande vergunningen voor de bouw van minaretten en moskeeën, in dat plaatje. Welwillendheid waar mogelijk en voorzichtigheid waar nodig. Om de spankracht van de Nederlandse samenleving, ook qua integratie, niet te boven te gaan. Ook met gevoelens van onbehagen bij autochtone burgers, over bijvoorbeeld minaretten in hun straatbeeld, moeten beleidsmakers goed omspringen.

‘Politici zeggen iets, maar doen vervolgens het tegenovergestelde’, zegt Sag. Jammer! De motie van Van der Staaij werd door andere partijen, na aanvankelijk positieve geluiden, flink afgebrand nadat de Zwitsers in een referendum voor een minarettenverbod stemden.  De SGP draait niet. De lijn van de SGP en SGP-jongeren is genuanceerd genoeg om de toekomst te hebben. Er wordt aandacht gevraagd voor (de gevoelens van) autochtonen en het karakter van Nederland met een motie als die van Van der Staaij. Tegelijk is er oog voor de positie van allochtonen in Nederland en wordt de eigen achterban gestimuleerd bij te dragen aan de integratie van nieuwkomers. Onze dijken zijn geen ijzeren gordijn. ‘What else is new?’,  vraagt Sag zich af. De SGP-jongeren bieden een antwoord voor de toekomst en delen Sag’s oproep geen ‘arrogant voetbal’ te spelen. Er moet juist bovenop de bal worden gezeten: de SGP-jongeren wil eerlijkheid en duidelijkheid twee kanten op. Richting allochtoon en autochtoon. Laten we gezamenlijk gaan voor een vriendschappelijke wedstrijd, of deze nou via de schotel wordt bekeken of niet.

Geschreven door Lambert Pasterkamp

Lambert is lid van de commissie Binnenland. Meer artikelen van Lambert Pasterkamp:Blog comments powered by Disqus