Bonussen: oorzaak of oplossing van de crisis?

De laatste jaren is een hetze ontstaan over bonussen bij banken. De publieke opinie is dat bonussen perverse prikkels opwekken. Voor velen een reden om bonussen af te schaffen. Maar is dit de oplossing?

De laatste jaren is een hetze ontstaan over bonussen bij banken. De publieke opinie is dat bonussen perverse prikkels opwekken. De Rabobank is gezwicht voor de maatschappelijke druk en waarschijnlijk zullen andere banken volgen. Bonussen moeten ervoor zorgen dat organisaties vooruit gaan en ervoor zorgen dat werknemers presteren. Op dit moment heeft dit niet het gewenste resultaat. Banken vallen om, terwijl bankiers grote bonussen opstrijken. Voor velen een reden om bonussen af te schaffen. Maar is dit de oplossing?

Heden en verleden
Als we het nieuws lezen, lijkt het alsof bonussen beter afgeschaft kunnen worden. Bankiers die een bonus krijgen, worden neergezet als veroorzakers van de recessie. Terecht? Door de bonussen zijn er inderdaad te grote risico’s genomen, risico’s die mogelijk ook de recessie tot gevolg hebben gehad. Het doel van bonussen is het belonen van prestaties. Het belang van de organisatie moet hierbij voorop staan, niet het individuele belang. Maar mag personeel niet meer geprikkeld worden om te presteren?

Toekomst
SGP-Jongeren wil dat bonussen niet afgeschaft worden, maar pleit voor een herziening van het bonussysteem. Bonussen zorgen voor gemotiveerd personeel dat weet dat prestaties beloond worden. Echter, de criteria voor het behalen van deze bonussen vormen het probleem. Op dit moment zorgen deze criteria er inderdaad voor dat bankiers onverantwoorde risico’s nemen en zodoende de hele economie in gevaar brengen.

Van korte naar lange termijn
In plaats van dat de bonussen afhangen van prestaties op de korte termijn, moeten de criteria de toegevoegde waarde voor de bank op de lange termijn meten. We moeten hierbij denken aan klantgedrevenheid (kwalitatief klantenbestand) in plaats van klanttevredenheid (kwantitatief klantenbestand), de continuïteit van de bank in plaats van jaarwinsten en in plaats van het toegenomen eigen vermogen het toegenomen eigen vermogen dat gecorrigeerd is voor risico’s. Daarnaast is de hoogte van de bonussen een punt dat aandacht vereist. De huidige bedragen staan niet in verhouding met jaarsalarissen en prestaties en zorgen er voor dat risico’s nemen te verleidelijk wordt. Het is noodzakelijk hierover op internationaal gebied afspraken te maken.

Door de bonussen af te laten hangen van prestaties op de lange termijn voorkom je een kortetermijnvisie en problemen die we nu kennen als de oorzaken van de recessie. Afschaffing van bonussen kan tot gevolg hebben dat goed personeel niet meer geprikkeld wordt en vertrekt, iets wat we niet moeten willen.

Martijn Markus
Commissie Sociaal Economische Zaken

Geschreven door Martijn Markus

Martijn Markus is voorzitter van de commissie Sociaal Economische Zaken. Meer artikelen van Martijn Markus:Blog comments powered by Disqus