Bijstand: van hangmat naar vangnet!

Het is maar goed dat de SGP aan de onderhandelingstafel zit. Dat vinden wij, maar dat zullen ook zeker de coalitiepartijen gedacht hebben. Deze keer is Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door middel van een akkoord geholpen om haar Participatiewet en bijstandsplannen te doen slagen. SGP-jongeren waardeert de voorzichtige aanpak van de SGP.

Het is maar goed dat de SGP aan de onderhandelingstafel zit. Dat vinden wij, maar dat zullen ook zeker de coalitiepartijen gedacht hebben. Deze keer is Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door middel van een akkoord geholpen om haar Participatiewet en bijstandsplannen te doen slagen. SGP-jongeren waardeert de voorzichtige aanpak van de SGP.

Lovende woorden
Zelfs de voorzitters van de CNV en de FNV spraken lovende woorden. Dit Bijstandsakkoord kenmerkt zich als een van-hangmat-naar-vangnet-akkoord. Daar kan niemand op tegen zijn. Ook SGP-jongeren staat voor een actieve benadering van de bijstandgerechtigde om mensen aan een baan te helpen.

Stimuleren van mantelzorg
Dat mensen iets terugdoen voor een gift van de overheid in de vorm van bijstand, is volstrekt normaal. Nu gemeenten veel vrijheid krijgen om dit in te vullen en ook mantelzorg een mogelijkheid wordt, is de tegenprestatie een kans! Geen straf, maar een kans met een voor wat, hoort wat!-principe. Zorg voor elkaar als tegenprestatie voor het ontvangen van bijstand. Het kan haast niet mooier! Mensen in de bijstand blijven door te ‘werken’ gezonder, hebben een actieve plaats in de samenleving en houden kans op een baan.

Schild voor de zwakkeren
Het is goed dat er omgekeken wordt naar mensen in een kwetsbare positie. Dat er al jaren geprobeerd wordt om alleenstaande moeders in de bijstand een sollicitatieplicht te geven, is onbegrijpelijk. Goed nieuws dat deze maatregel is tegen gehouden. Ook een herkeuring van mensen in de Wajong krijgt minder consequenties: gehandicapten die goedgekeurd worden, raken niet hun uitkering kwijt, maar krijgen een sollicitatieplicht en hooguit een korting als ze geen werk kunnen vinden. De minderbedeelden, in materieel en mentaal opzicht, verdienen onze steun!

Zoeken naar perspectief
Personen die een bijstand of uitkering nodig hebben, moeten niet passief behandeld worden. Uitkeringen zijn niet bedoeld voor mensen die hun hand mogen ophouden. Nee, deze vangnetten zijn bedoeld om mensen weer aan een betaalde baan te helpen. Deze activering van mensen is een stap vooruit in het denken over de taken van de overheid. Beperkt, maar als ondersteuning van de zwakkeren in de samenleving!

Arie Rijneveld
Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus