Bedenktermijn: vijf dagen bij deze keuze is geen dag teveel

Als ik, als vrouw, een verzekering voor mijn telefoon afsluit heb ik veertien dagen om mij te bedenken. Bij de aankoop van kleding kan ik tot 30 dagen bedenken of ik het wel écht nodig had. Impuls aankopen bij de Ikea kan ik tot 365 dagen retourneren. Onbegrijpelijk dus dat bij abortus een keuze over leven en dood geen bedenktermijn meer kent als het ligt aan de meerderheid van de Tweede Kamer. 

Op 25 februari 2021 is de motie van de leden Ellemeet (GL) en Ploumen (PVDA) over het afschaffen van de beraadtermijn door de meerderheid van de kamer aangenomen. Rob Jetten (D66) heeft inmiddels een wetsvoorstel ingediend om de daad bij het woord te voegen. De SGP-Jongeren vinden dit geen goed plan om de volgende redenen.

 

Zorgvuldige besluitvorming

De bedenktermijn is destijds in de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) opgenomen om zorgvuldige besluitvorming te garanderen, zodat iedere vrouw in vrijheid tot een weloverwogen beslissing komt. Het is belangrijk dat er geen druk op haar wordt uitgeoefend en dat ze in de bedenktermijn kan nadenken over vormen van hulpverlening. Van de 69 zorgverleners die meededen aan het onderzoek naar de tweede evaluatie Wafz geeft 67% aan dat de beraadtermijn een impulsieve beslissing voorkomt en geeft 70% aan dat de beraadtermijn de vrouw de gelegenheid geeft om de voor- en nadelen van een abortus en de alternatieve te overdenken. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat vrouwen die onder druk een keuze moeten maken voor abortus achteraf meer psychosociale klachten ervaren. Belangrijk dus dat een termijn wordt vastgelegd om tot een een weloverwogen eigen keuze te komen.  

 

Bescherming van het ongeboren leven

Een ander doel van de bedenktermijn is dat het tijd geeft om na te denken over andere opties dan het afbreken van de zwangerschap. De huidige abortuswet zegt dan ook dat er sprake is van een noodsituatie waarbij er een afweging is tussen de noodsituatie van de vrouw en bescherming van het ongeboren leven. Daarbij heeft de vrouw een verantwoordelijkheid heeft voor het ongeboren leven. Wat zijn 5 dagen voor een keuze met zoveel verantwoordelijkheid? Wat ons betreft geen dag teveel. Het ongeboren leven is het beschermen waard. Het is belangrijk geen ruimte te laten ontstaan waardoor deze bescherming kan verminderen. 

 

Ontbrekend bewijs

Mag er ook iets gezegd worden over het ontbreken van overtuigend bewijs en een niet representatief onderzoek? In het onderzoek naar de evaluatie van de Wafz hebben slechts 57 vrouwen een vragenlijst ingevuld. Er is geen onderzoek gedaan bij vrouwen die van hun abortus verzoek afzagen en er is geen verklaring opgenomen waarom vrouwen niet wilden meewerken aan het onderzoek. Door het beperkte onderzoek is er een niet representatief beeld ontstaan. Dit erkent ook Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit, want om de wet en de praktijk van abortuszorg goed te beoordelen is een grootschaliger en representatiever onderzoek onder vrouwen gewenst.  Eigenlijk weten we niet hoe vrouwen de toegang tot abortus zorg ervaren, welke knelpunten er zijn en of er voldoende keuzevrijheid is. Bij ingrijpende keuzes zoals het afschaffen van de bedenktermijn moet een gedegen wetenschappelijk onderzoek ten grondslag liggen. Ons inziens ontbreekt dat en zijn we allesbehalve overtuigd dat we deze bedenktermijn moeten afschaffen.

Geschreven door Willeke Hoogendoorn

Politiek Bestuurslid & Voorzitter Commissie Zorg. Meer artikelen van Willeke Hoogendoorn:Blog comments powered by Disqus