Asielbeleid (3/4): Doe meer aan vrijwillige terugkeer

In de vorige statements van deze serie is (zijdelings) ingegaan op de problematiek van de uitzetting. In dit statement letten we vooral op deze materie. Daar gaan we in dit statement wat meer over zeggen. De Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) kwam begin deze maand namelijk met een nieuw jaarverslag. Daarin wordt nogal wat verteld over de Nederlandse terugkeerproblematiek. Aanleiding is de publicatie van het jaarverslag 2013 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) deze maand.

In de vorige statements van deze serie is (zijdelings) ingegaan op de problematiek van de uitzetting. In dit statement letten we vooral op deze materie. Daar gaan we in dit statement wat meer over zeggen. De Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) kwam begin deze maand namelijk met een nieuw jaarverslag. Daarin wordt nogal wat verteld over de Nederlandse terugkeerproblematiek. Aanleiding is de publicatie van het jaarverslag 2013 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) deze maand.

De CITT legt de vinger bij een aantal pijnpunten in de uitzettingsprocedure. Het gaat hierbij om de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. De Commissie  concludeert al in de inleiding dat het afgekondigde kinderpardon niet alleen effect heeft op het aantal vergunningsverleningen (1500 uitgeprocedeerde minderjarigen én hun familieleden mochten blijven), maar ook op gezinnen die denken ook in aanmerking te komen voor deze regeling. Zij zullen namelijk minder snel bereid zijn vrijwillig terug te keren. Inderdaad blijkt het aantal vrijwillige teruggekeerden te zijn afgenomen met ruim 14% (400 personen) ten opzichte van 2012.  Daarnaast legt de Commissie de vinger bij de gebrekkige samenwerking met het Europese FRONTEX, het EU-agentschap dat de buitengrenzen van Europa bewaakt en samenwerking op het gebied van migratie mogelijk maakt binnen de EU.  Tenslotte geeft de Commissie het signaal dat er heel veel mis is met de medische communicatie binnen de asielketen. Bij dit laatste punt wijst CITT erop dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van het M118-formulier, waarop alle medische informatie van een asielzoekers wordt bijgehouden. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de asielzoeker op medisch niveau gevaar loopt, maar ook dat een eventuele uitzetting bij de rechter kan sneuvelen.


Rechtvaardig
SGP-jongeren pleit voor een rechtvaardig asielbeleid. Onze opvatting dat een kinderpardon ongelukkig is, zien wij gestaafd door de tegenvallende cijfers met betrekking tot de vrijwillige terugkeer van uitgeprocedeerden. Laat de overheid juist inzetten op vrijwillige terugkeer! Daarnaast pleit SGP-jongeren voor een betere samenwerking in Europees verband. Opvallend is dat een organisatie als FRONTEX heel veel gebruik maakt van Nederlandse expertise, maar Nederland nauwelijks gebruik maakt van de vluchten van FRONTEX. Ter vergelijking: Nederland zette in 2013 24 vluchtelingen uit via FRONTEX, Duitsland maar liefst 457. We pleiten voor meer participatie in dit verband. Tenslotte blijkt dat veel te veel vreemdelingen (32%) uit het zicht van de overheid verdwijnen. SGP Jongeren roept de overheid op ook op dit terrein maatregelen te nemen.


Barmhartig
Naast deze maatregelen om te komen tot een effectievere asielbeleid, pleit SGP Jongeren ook voor meer barmhartigheid. Schrijnende gevallen als de dood van Dolmatov mogen in ons land niet voorkomen. In 2011 waarschuwde het Comité voor de Preventie van Marteling en Mensonwaardige Behandeling van de Raad van Europa (CPT) al voor misstanden in Nederlandse detentiecentra. Vooral de medische zorg bleek een gebrekkig punt. We roepen de staatssecretaris op om serieuze maatregelen te nemen die passen bij bovengenoemde zorgen. Laat een verblijf in detentiecentra menswaardig zijn en niet langer dan strikt noodzakelijk duren. Een belangrijk verbeterpunt is de communicatie over de medische achtergrond van een patiënt. Het zogenaamde M118-formulier is hierbij een goed hulpmiddel. Helaas blijkt dit formulier nog altijd gebrekkig te worden ingevuld. Dit levert zeer schrijnende gevallen op.
We roepen de regering op om een rechtvaardig en daarom ook barmhartig asielbeleid te hanteren. Vooral de vrijwillige terugkeer moet hierbij centraal staan. Verder mag meer gebruik gemaakt worden van de diensten van FRONTEX en het M118-formulier moet duidelijker worden ingezet.


Frans Hazeleger, Lid Commissie Binnenland

Geschreven door Frans Hazeleger

Frans Hazeleger is lid van de commissie Binnenlandse Zaken.. Meer artikelen van Frans Hazeleger:Blog comments powered by Disqus