Algemene Beschouwingen SGP-jongeren

“De muziek heeft één ding voor op de politiek: als je verschillende stemmen laat horen, heet dat in de muziek een fraai koor. In de politiek heet dat echter een lelijke kakofonie. Toch geloof ik dat het luisteren naar die heel verschillende stemmen meerwaarde heeft. Het kan behoeden voor blinde vlekken.” Met deze woorden sloot Kees van der Staaij afgelopen week zijn betoog af. Een quote waar wij als SGP-jongeren zeker mee instemmen!

“De muziek heeft één ding voor op de politiek: als je verschillende stemmen laat horen, heet dat in de muziek een fraai koor. In de politiek heet dat echter een lelijke kakofonie. Toch geloof ik dat het luisteren naar die heel verschillende stemmen meerwaarde heeft. Het kan behoeden voor blinde vlekken.” Met deze woorden sloot Kees van der Staaij vorige week zijn betoog af. Een quote waar wij als SGP-jongeren zeker mee instemmen!

Plannen

Vorige week zijn alle plannen voor het nieuwe politieke jaar gepresenteerd, bediscussieerd en verdedigd. We weten weer precies waar het kabinet voor staat – of we doen gewoon alsof. Maar wat zijn nou eigenlijk de plannen van SGP-jongeren voor het komende politieke jaar? Via deze ‘Van de bestuurstafel’ houden we jullie daar wekelijks van op de hoogte brengen. Maar in onze organisatie heeft niet het bestuur het hoogste woord. We luisteren juist graag naar alle verschillende stemmen, want dat heeft meerwaarde! Zo staan er een aantal mooie activiteiten op het programma waarin we met elkaar nadenken en debatteren over boeiende thema’s.

Debat en ontmoeting

Neem bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek. Een aantal bestuursleden heeft zich daar recent over gebogen. Maar ook zij hebben het ultieme antwoord niet en daarom is het belangrijk om er met elkaar over na te denken. Ook jouw stem willen wij graag horen op het komende wintercongres van 11 en 12 december 2015 waar de immigratienota centraal staat. Jouw mening, hoe afwijkend misschien, willen we heel graag horen!

Daarnaast staan er weer interessante SGPJ-cafés op de planning! Op het eerstvolgende SGPJ-café van 5 november komt Maxime Verhagen langs. Heb jij wel eens nagedacht welke stem de politiek in het bedrijfsleven heeft? Op 5 november laten we die stemmen graag bij elkaar komen.

En ja, dit jaar staat er ook weer een geweldige SGP-jongerendag op de agenda! Er wordt met man en macht gewerkt om deze dag weer tot een groot succes te maken. Noteer 5 maart alvast in je agenda, want deze dag wil je echt niet missen! Een groot Beatrix-theater vol – zowel in de zaal als op het podium. Waarover dat gaat? Dat hoor je binnenkort!

Je stem laten horen

Verschillende stemmen. Elke jongere heeft zijn eigen stem, maar het is ook belangrijk om die stem te delen. Wat heb je anders aan je stem? Helaas zien we ook dat het laten horen van je stem niet altijd gewaardeerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan alle vervolgde christenen en beperkingen van godsdienstvrijheid. Met de ledenwerfcampagne willen wij laten zien waar wij als SGP-jongeren voor staan. Maar nog belangrijker, we willen die stem zo breed mogelijk laten horen en dat kan door nieuwe leden te werven! Laat ook jouw stem daarin horen. Ga een keer mee ledenwerven en luister naar die verschillende stemmen.

Zorg dat je erbij bent en laat ook jouw stem horen, want die is waardevol binnen SGP-jongeren!


Blog comments powered by Disqus