AD kopt: Code geel, maar ‘alles onder controle’

252 Schipholvluchten geannuleerd. Storingen op het spoor. Ark los in Urk. Negen gewonden in Frankrijk. Vrachtwagen gekanteld op A2, rijbaan dicht. Waarschuwing voor reizigers.  Ziekenhuis Den Helder schrapt operaties. Deze, en nog veel meer berichten verschenen vorige week in rap tempo in de liveblog van de NOS. De eerste westerstorm van 2018 ging in ieder geval niet onopgemerkt voorbij. Op dit moment zijn de waterstanden in de rivieren nog zeer hoog en zijn uiterwaarden ondergelopen.


Nederland is waterproof

‘Deze hoge waterstanden kunnen we aan’, zegt het hoofd Overstromingsdreiging van Rijkswaterstaat en de waterschappen tegen het Brabants Dagblad. De piek wordt dinsdagavond verwacht, het peil bij Lobith is nu 14 meter boven NAP en bereikt dan een piek van 14,65 meter boven NAP. ‘Een niveau dat eens in de vijf jaar voorkomt’, aldus Rijkwaterstaat.

Volgens coördinator Harold van Waveren ‘zou het zelfs geen probleem zijn als er bij Lobith twee keer zo veel water binnenstroomt als nu’. Maar is dat wel zo? Wat is er de afgelopen jaren dan gebeurd om de waterveiligheid in Nederland te vergroten?


Project ‘Ruimte voor de Rivier’

Dat is voor een deel ten gevolge van het project ‘Ruimte voor de Rivier’. Zo is er in Nijmegen een dijk landinwaarts verplaatst. Hierdoor werden de uiterwaarden verbreed en werd een nevengeul gegraven die heeft geholpen om het rivierwater bij extreme waterstanden, zoals nu, af te voeren.


SGP-jongeren stelt waterveiligheid voorop. Het is een topprioriteit. In alle bestuurslagen vragen juist ook SGP-politici al decennia lang aandacht hiervoor. En dat is maar goed ook. Met de grote wateropgaven in het vooruitzicht, moeten we misschien een tandje bijzetten. En dat niet alleen om de gevolgen van hoge waterstanden in de rivieren op te vangen, maar ook in tijden van droogte het gebrek aan water te kunnen opvangen. Want klimaatverandering zorgt ervoor dat niet alleen hoge, maar zeker ook lage waterstanden steeds vaker voorkomen.
 

HWBP

Om Nederland ook in de toekomst waterveilig te houden is er een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De afgelopen jaren zijn er al veel projecten afgerond, al is werken aan water nooit af!

Geschreven door Johannes van der Poel

. Meer artikelen van Johannes van der Poel:Blog comments powered by Disqus