Abbas verdient geen koninklijk onthaal

Deze week is de Palestijnse leider op bezoek in Nederland. De rode loper wordt uitgerold. Hij zal koninklijk ontvangen worden op paleis Noordeinde, spreken met minister-president Rutte en met de Tweede Kamer. Een onthaal als een bevriend staatshoofd. Maar zo vriendelijk is Abbas helemaal niet.

Deze week is de Palestijnse leider op bezoek in Nederland. De rode loper wordt uitgerold. Hij zal koninklijk ontvangen worden op paleis Noordeinde, spreken met minister-president Rutte en met de Tweede Kamer. Een onthaal als een bevriend staatshoofd. Maar zo vriendelijk is Abbas helemaal niet.

Nederlandse banden

Kabinet Rutte I wilde de banden met Israël aanhalen. Maar binnen het huidige kabinet Rutte II heerst de mening dat er binnen deze intensivering van de banden met Israël, ook ruimte moet zijn voor de Palestijnen. Zo zou Nederland een bijdrage kunnen leveren aan de vrede in het Midden-Oosten. Maar dat valt tegen. Nu Abbas Nederland bezoekt, heeft Netanyahu om ‘agenda-technische’ redenen afgezegd. De verhouding tussen Israël en de Palestijnen is zeer gespannen, mede dankzij Abbas.

Abbas

Abbas is de president van de Palestijnse Autoriteit. Eerlijk verkozen in 2003, maar sindsdien zijn er geen verkiezingen meer uitgeschreven. Hoewel zijn mandaat al zes jaar is verlopen, maakt Abbas geen aanstalten om het Palestijnse volk weer te laten kiezen. Het mag duidelijk zijn dat dit de vrede en rust in het Palestijnse gebied niet ten goede komt. Hamas, de terroristische organisatie, en Fatah, Abbas’ partij, staan weer tegenover elkaar. Abbas is een ondemocratische leider, die de benarde positie van zijn volk niet verbetert. Ook in de Tweede Kamer liet Abbas duidelijk merken dat hij niet van plan is om verkiezingen te organiseren. Overigens tolereert Abbas in eigen land geen enkel kritisch geluid. Vrijheid van meningsuiting of een onafhankelijke media worden hardhandig belet.

Geweld

De geweldsuitingen in het Israëlisch-Palestijns conflict laaien op. We lezen over Israëliërs die belaagd en neergestoken worden. Abbas verwelkomt elke druppel bloed die valt in Jeruzalem, zo zei hij op de Palestijnse televisie op 16 oktober. Tegelijkertijd beweerde hij in Europa dat het geweld de schuld is van Israël. Vanuit de Verenigde Naties, en ook door de Israëlische minister-president, is diverse malen gevraagd aan Abbas of hij zich wil distantiëren van het geweld dat laatste weken aan de orde van de dag is. In een gesprek in de Tweede Kamer deed Abbas wel afstand van ‘het geweld’, maar hij wil dat nog niet scherp veroordelen tegenover de Palestijnen. Het is al vaker voorgekomen dat Abbas in het buitenland andere taal spreekt dan tegenover zijn volk. Het is dus betekenisloos.

Nederlandse opdracht

In Nederland roepen we snel dat we andere landen moeten wijzen op de mensenrechten. En nu? Het is bijna helemaal stil. Bijna alle politieke partijen die ook vaak kritisch zijn op mensenrechtenschendingen, zwijgen. Maar Abbas moet in het Arabisch tegenover Israël en zijn volk het geweld benoemen en scherp veroordelen. De Palestijnse Autoriteit krijgt immers jaarlijks veel geld vanuit de Nederlandse ontwikkelingspot. Daarnaast blokkeert Abbas met zijn gedrag de bevordering van de vrede tussen Israël en de Palestijnen. En, tot slot, verdienen de Palestijnen een leider die niet alleen om zijn eigen positie geeft. Abbas leeft in grote weelde, en zijn volk in armoede. De Palestijnen mopperen terecht dat hij zich nauwelijks met zijn eigen bevolking bemoeid. Een leider die het voortouw neemt om de positie van de Palestijnen en de vrede te bevorderen, zou van harte welkom zijn. Zo iemand is Abbas niet.

 


Blog comments powered by Disqus