Politie of HTV’er, wie is de baas op straat?

Gemeentelijke toezichthouders en handhavers, beter bekend als HTV´ers, komen we al sinds de jaren negentig op straat tegen. Veel (middelgrote) gemeenten in Nederland worstelen met de vraag hoe ze de veiligheid in de gemeente beter kunnen organiseren, verbeteren en versterken. Er wordt dan ook flink in de handhaving geïnvesteerd. Het ontbreekt immers nog steeds aan genoeg politieblauw op straat. Het werk van de gemeentelijke handhavers enerzijds en dat van de politieagenten anderzijds neemt steeds meer de vorm aan van een concurrentiestrijd. SGP-jongeren vindt dat deze concurrentiestrijd moet stoppen en dat het kabinet hierin duidelijk beleid moet gaan voeren.

De gemeentelijke handhavers

Door de reorganisatie van de Nationale Politie (Politiewet 2012) is de politie onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gevallen. Het college van burgemeesters en wethouders kan bijvoorbeeld niet zo makkelijke meer zeggen dat er 10 agenten moeten toezien op het parkeerbeleid van de gemeente. Door het aanstellen van Handhavers Toezicht en Veiligheid (kortweg HTV’er) kan het college Burgemeester & Wethouders dit wel doen. Je kunt HTV’ers zien als een soort gemeentelijke politie. Het belangrijkste werk van deze handhavers is het toezien op de orde en veiligheid en het verlenen van service en advies. Een HTV’er doet meer dan alleen maar parkeerboetes uitschrijven of het bekeuren van fietsen op de stoep. Het inrekenen van een winkeldief of het oplossen van een verkeersruzie kunnen bijvoorbeeld werkzaamheden zijn van HTV’ers.

 

Wat is nu het probleem?

Waar veel HTV’ers echter tegenaan lopen is dat ze beperkt zijn in het optreden; ze hebben namelijk een afgebakende taak. Wanneer een HTV’er bijvoorbeeld alleen belast is met parkeercontrole en tijdens zijn dienst een auto door rood ziet rijden, mag hij of zij de automobilist niet bekeuren. Daarvoor heeft diegene geen bevoegdheid.  Volgens SGP-jongeren valt het aan burgers niet uit te leggen dat een HTV’er op het ene moment moet handhaven en op het andere moment wegkijkt. 

 

Daarnaast baart de toename van het aantal HTV’ers de politie kopzorgen. Er ontstaan twee stromen die de orde en veiligheid in de openbare ruimte (winkelcentra, pleinen etc.) moeten handhaven.  Enerzijds opereert er de politie, die overal inzetbaar is en beschikt over alle geweldsmiddelen. Er werken echter ook HTV’ers, die niet overal inzetbaar zijn en soms niet over meer dan een portofoon en een stel handboeien beschikken. Het unieke van de politie als handhaver met een algemene opsporingsbevoegdheid is iets wat we moeten koesteren, de politie kan altijd en overal optreden en hoeft nooit weg te kijken.

 

Een ander probleem is dat veel HTV’ers ook niet over de juiste middelen beschikken om de leefbaarheid op straat te garanderen. Denk alleen maar aan de inzet van HTV’ers tijdens oud en nieuw. De roep om de wapenstok en de inzet van andere geweldsmiddelen (wapen of pepperspray) klinkt ook meer en meer en burgemeesters lijken daar oren naar te hebben. Zo zegt burgemeester Ravelink (Schouwen-Duivenland) daar het volgende over: "We praten er wel over, maar zo ver zijn we nog niet. Mochten de handhavers veel te maken krijgen met agressie, dan kan de wapenstok een volgende stap zijn." (https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108684/Gaat-de-boa-steeds-meer-op-een-agent-lijken)

 

De oplossing?

Een gemeente als centrale partij met haar eigen HTV’ers zorgt voor versnippering in de handhaving. Ook het gezag van de politie als ordehandhaver in de openbare ruimte kan onder druk komen te staan. Het ontstaan van een soort gemeentepolitie is ook niet in overeenstemming met de oprichting van de Nationale Politie, echter een speerpunt was juist het tegengaan van versnippering. De discussie over de bewapening van de HTV’er tast daarnaast ook het geweldsmonopolie (alleenrecht van de politie op het gebruik van wapens) van de politie aan.

 

SGP-jongeren vindt dat het geweldsmonopolie alleen bij de politie mag liggen. Een optreden van de politie als zogeheten regisseur, waarbij de gemeentelijke handhavers bij de politie ondergebracht worden, lijkt dan te zijn overgebleven. Pieter van Vollenhoven zegt hierover het volgende: “Ik vind dat we ernstig moeten overwegen om gemeentelijke boa’s bij de Nationale Politie onder te brengen als politiesurveillant. Ik vind dat je die discussie moet aangaan, omdat het publiek anders teleurgesteld zal raken in de boa (red. onder BOA’s vallen de HTV’ers)” (https://www.ad.nl/binnenland/pieter-van-vollenhoven-we-hebben-de-neiging-pas-iets-te-doen-als-het-mis-is~a60ba2ea/). 

 

SGP-jongeren vindt dat de discussie over de positie van de HTV’ers en de politie snel opengebroken moet worden en het kabinet moet zorgen voor een duidelijk beleid. De burger moet niet de dupe worden van een concurrentieoorlog tussen hen die voor leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte moeten zorgen.

 

 


Blog comments powered by Disqus