Niet langer de handel op één in relatie met China

Premier Rutte bracht eind juni een kort staatsbezoek aan China. Tussen de bedrijven door opende Rutte snel een kenniscentrum over klimaatverandering, maar de rest van het staatsbezoek liet zien dat hij vooral in China was om handel te drijven. Dit gedrag zien we bij veel westerse leiders en regeringen. China is sinds de jaren negentig bezig met een economische opmars. Vandaar dat China maar wat graag als handelspartner gezien wordt door onder meer de Nederlandse regering. In dit land is echter veel mis op gebied van christenvervolging, milieuvervuiling en behandeling van buurlanden. Daarom is het niet de juiste houding om in de relatie met China handel op de eerste plaats te zetten.

Doel heiligt de middelen

De huidige Chinese president, Xi Jinping zet vol in op het versterken van de Chinese economie. Daarnaast investeert hij ook op grote schaal in het Chinese leger. Dit zorgt voor steeds meer onrust in de regio waarbij landen als Japan, Singapore en de Filipijnen zich bedreigd voelen. De economie is voor de Chinese overheid slechts een middel, het uiteindelijke doel is om van China de grootste politieke en militaire macht ter wereld te maken. Lastige minderheden zoals de Oeigoeren kan de president daarbij niet gebruiken in zijn superstaat. Sinds het aantreden van Xi Jinping is ook de positie van de ruim 80 miljoen Chinese christenen ernstig verslechterd.

Oneerlijke handel

Om de gestelde economische doelen te halen maakt de Chinese overheid haar land extra aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen. Door al deze buitenlandse investeringen heerst er in China een energiehonger, die zorgt voor zware milieuvervuiling. Veel Chinese bedrijven ontvangen actieve steun van de Chinese overheid, waardoor ze erg succesvol zijn in het buitenland. Tegelijkertijd kunnen westerse bedrijven veel moeilijker toetreden tot de Chinese markt. Dit zorgt voor een scheve handelsbalans tussen bijvoorbeeld de EU en China, waarbij China veel meer van de handel met EU profiteert dan andersom.

Met twee maten meten

Europese landen blijven handelsovereenkomsten sluiten die de Chinese groei nog verder stimuleren. Hiermee draagt het Westen bij aan de toenemende macht van China. Europese landen zijn erg vlug met het op de vingers tikken van ontwikkelingslanden wanneer mensenrechten en geloofsvrijheid worden aangetast. Overijverig lijken ze bereid eigen economieën in het nauw te brengen om klimaatdoelen te halen. Wanneer er echter een handelsovereenkomst met China gesloten kan worden, zijn klimaatdoelen en mensenrechten opeens niet zo’n groot punt meer.

Harder opstellen

Van Europese regeringen en de EU mag een steviger beleid tegenover China verwacht worden. Ontzeg Chinese bedrijven bijvoorbeeld de toegang tot de EU totdat ze aan Europese regelgeving voor milieu en staatsteun voldoen. Maak Europa niet afhankelijk van Chinese bedrijven, zeker niet wanneer het de binnenlandse veiligheid betreft. En laat er bovenal nu eens echt economische consequenties voor China aan zitten, wanneer de positie van Chinese christenen niet verbetert.


Blog comments powered by Disqus