1150 nieuwe leden. Dat is ons doel.

Het ledenaantal van onze vereniging groeit al sinds enige jaren niet zo hard meer. Hoog tijd dus om op zoek te gaan naar jongeren die enthousiast te maken zijn voor christelijke politiek. Daartoe werd op 22 mei jl. tijdens een avond van SGP-jongerenafdeling Vallei & Rijn te Veenendaal samen met Kees van der Staaij de ledenwerfcampagne 2015 gelanceerd. Drie thema’s staan de komende tijd centraal bij SGP-jongeren. Voor deze drie thema’s gaan wij extra aandacht vragen , namelijk de strijd tegen terrorisme, geloofsvervolging en de beperking van de rechten van minderheden. Drie thema’s die we belangrijk vinden, en waar we met jullie steun ons statement over gaan maken.

Het ledenaantal van onze vereniging groeit al sinds enige jaren niet zo hard meer. Hoog tijd dus om op zoek te gaan naar jongeren die enthousiast te maken zijn voor christelijke politiek.  Daartoe werd op 22 mei jl.  tijdens een  avond  van SGP-jongerenafdeling Vallei & Rijn  te Veenendaal samen met Kees van der Staaij de ledenwerfcampagne 2015 gelanceerd. Drie thema’s staan  de komende tijd centraal bij SGP-jongeren. Voor deze drie thema’s gaan  wij  extra aandacht vragen , namelijk de strijd tegen terrorisme, geloofsvervolging en de beperking van de rechten van minderheden. Drie thema’s die we belangrijk vinden, en waar we met jullie steun ons statement over gaan maken. 

Deze drie thema’s zullen dus de komende tijd extra aandacht krijgen . De SGP-fractie geeft in de Tweede Kamer al geruime tijd aandacht aan deze thema’s en stelt hierover regelmatig Kamervragen. Wij gaan  hen daarbij een handje helpen omdat we deze thema’s van ontzettend groot belang achten. Daarbij gaan we op zoek naar jongeren die deze thema’s ook belangrijk vinden. Hoe gaan we dat dan doen? Door opinieartikelen, (ludieke) publieke acties, een thematour door het land en verschillende winacties. Zo kun je nu al een rondvlucht met de MAF winnen als je  ten minste 4 nieuwe leden  hebt geworven  voor SGPJ. Deze actie loopt tot november, waarna de winnaar bekend gemaakt zal worden.

Maar waarom wordt er een hele campagne opgezet  om nieuwe leden te werven? Omdat leden voor onze organisatie erg belangrijk zijn. Door onze leden kunnen we activiteiten blijven organiseren en  onze stem laten  horen. Enerzijds willen we in de Nederlandse en Europese maatschappij en politiek  aanwezig zijn door constructief mee te denken of soms flink tegengas te geven. Anderzijds willen we  jongeren blijven vormen en christelijke politiek dichtbij brengen. Het is nodig dat wij als jongerenorganisatie met nieuwe, frisse leden op zoek gaan hoe we onze idealen en Bijbelse principes anno nu kunnen vormgeven. Samen werken aan thema’s, samen discussiëren over moeilijke vragen. Als grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland hebben we een grote stem, en bovendien laten wij  zien dat de SGP en christelijke politiek toekomst hebben.

1150 nieuwe leden erbij dit bestuursjaar; dat is onze  doelstelling. Maar daarvoor hebben we jou nodig! Houd onze activiteiten daarom goed in de gaten via de verschillende kanalen. Doe mee aan de (win)acties, kom gezellig met ons mee  op onze thematour door het land, bezoek actief lokale en landelijke evenementen, word lid of werf leden in je nabije omgeving. Ga met ons deze uitdaging aan. De uitdaging van  1150 nieuwe leden, maar vooral de politieke uitdaging om belangrijke thema’s op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen. De strijd tegen terrorisme, geloofsvervolging en  de groeiende beperkingen van minderheden raken ons ook. Leden werven doen we samen, en samen staan we voor onze politieke boodschap.


Blog comments powered by Disqus