Zorgen over positie van minderheden in Egypte

De politieke jongerenorganisaties CDJA, PerspectieF en SGPJ maken zich zorgen over de positie van Koptische christenen, vrouwen en andere minderheden in Egypte nu Mohammed Mursi van de Moslim Broederschap is verkozen tot nieuwe president van het land. Hoewel Mursi zijn lidmaatschap van het Moslim Broederschap heeft opgezegd, liet de partij eerder weten verder te gaan in hun strijd voor (islamitische) revolutie.  

In de periode van opstanden tegen het regime van Hosni Mubarak waren de Koptische christenen ook al slachtoffer van geweld en intimidatie. Zo werden kerken vernield en in brand gestoken. Naast de moeilijke positie van de Kopten lijkt ook de positie van vrouwen en vrijzinnige Egyptenaren verder in de verdrukking te komen, zo laten mensenrechtenorganisaties en media weten. De verwachting is dat, nu het leger de facto de rol van wetgever van het parlement heeft overgenomen, dit niet zal veranderen.

CDJA, PerspectieF en SGPJ zijn van mening dat alle Egyptische gezagdragers en hoogwaardigheidsbekleders een grote verantwoordelijkheid dragen om Egypte te leiden in het proces van democratische transitie waar het land voor gekozen lijkt te hebben. Van wezenlijk belang hierbij is de waarborging van fundamentele mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, voor koptische christenen, vrouwen en minderheden.  

Wij roepen de Nederlandse regering dan ook op om zich in te zetten voor een overgang naar een volwaardig democratische rechtstaat in Egypte waarbij de rechten van minderheden gewaarborgd zijn. De regering, en in het bijzonder de minister van Buitenlandse Zaken, die de ontwikkelingen in Egypte actief volgt dient voldoende pressiemiddelen te organiseren en deze in te zetten -al dan niet in Europees verband- indien er sprake is van schending van fundamentele mensenrechten door het nieuwe regime in Caïro.  

Wilco Kodde
Commissie Internationaal SGPJ

Frank Visser
Internationaal Secretaris CDJA

Janine Bontenbal
Internationaal Secretaris PerspectieF, ChristenUnie-jongeren


Blog comments powered by Disqus