SGP-jongeren Rijssen nemen voorzorgsmaatregelen Elsrock

SGP-jongeren Rijssen nemen voorzorgsmaatregelen Elsrock

Rijssen – Afgelopen vrijdag waren de Rijssense SGP-jongeren druk doende om een groot aantal huizen in plan Zuid te voorzien van oranje oordopjes. Deze ludieke distributie-actie was bedoeld om een statement te maken omtrent het op zaterdag gehouden heavy metalfestijn Elsrock. Tegelijkertijd werden er ook flyers verspreid. Op de flyer werd de aanleiding van de actie uitgelegd, alsook een manier om te reageren wanneer er daadwerkelijk sprake van overlast zou worden ervaren. De SGP-jongeren Rijssen zijn van mening dat het metalfestival niet zonder een tegengeluid aan de Rijssense gemeenschap voorbij mocht gaan.

Nadat het festival enige jaren weg is gebleven, was de vernieuwde vorm van Elsrock aanleiding om opnieuw in actie te komen. In de eerste jaren van Elsrock’s bestaan bleek een grootschalig protest zonder gewenst resultaat. ‘Om die reden wilden we een eventuele actie dan ook positief en ludiek insteken,’ aldus de voorzitter van de SGP-jongeren Rijssen Rick van Dijke. Om die reden werden inhoudelijke argumenten bewust achterwege gelaten op de flyer. ‘We maken ons, getuige deze actie, met name zorgen om de omwonenden die overlast ervaren. We ontvingen dan ook veel positieve reacties tijdens de bezorging. Mooi om te zien!’

Tijdens het festival treden verschillende metalbands op die buitengewoon onchristelijke teksten ten gehore brengen. Met name tijdens de eerste edities nodigde het festival de grote metalbands zoals ‘Heaven shall burn’. Toentertijd kwam de overwegend christelijke bevolking in Rijssen in actie tijdens raadsvergaderingen in een poging om het evenement te stoppen. Toen dat niet mogelijk bleek, is het protest als een kaars uitgegaan. Nu, na vier jaren komt het evenement in kleinere vorm terug en het leek erop alsof er geen haan naar zou kraaien. ‘Als SGP-jongeren zagen we onze kans schoon om alsnog een kleine voetnoot bij het evenement te plaatsen,’ aldus de voorzitter. ‘Met deze ludieke, maar ook positieve actie – namelijk vóór de inwoners die mogelijk hinder ondervinden – bereiken we natuurlijk niet dat het evenement niet nog eens plaats zal vinden, maar het is van groot belang om wel een tegengeluid te laten horen, hoe klein die ook is.’ ‘Ere wie ere toekomt: als lokaal bestuur zaten we al enkele maanden te peinzen over een dergelijke actie, maar het was uiteindelijk onze landelijke beleidsadviseur, Niek Bakker, die met het idee van de oordopjes kwam. Het laat zien dat de SGP-jongeren een sterkere organisatie is geworden na de grote herstructurering. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee!’


Blog comments powered by Disqus