Verslag tweede dabattraining

Gisteren, donderdag 24 februari was de tweede debatavond. Dirk-Jan Nijsink zou de inleiding verzorgen, maar hij werd vervangen door één van onze leden: Anthony van der Wulp. Er was weer een groepje enthousiaste leden bijeen gekomen, om te debatteren over stellingen als: 'de fietshelm moet verplicht worden' en 'de premier moet getrouwd zijn'. Het werd een avond met veel hilarische momenten en er is veel gelachen.

In een poging een gevoelige snaar te raken, werden er veel persoonlijke ontboezemingen gedaan. Zo beweerde bestuurslid Leander veel met zijn vrienden te fietsen, maar hij werd meteen teruggefloten door zijn broer. Er werden persoonlijke aanvallen geopend, maar vaak ook deskundig afgeslagen. Argumenten werden van tafel geveegd, maar het kon ook gebeuren dat het een paar minuten helemaal stil bleef. Wat natuurlijk weer uitwerking had op de lachspieren van de mensen in de zaal. De jury beoordeelde de spelers en koos de partij die de standpunten het overtuigendst gepresenteerd had. Het werd helemaal spetterend in het finaledebat, waaraan alle mensen deelnamen. Gekozen werd voor de opzet van het Lagerhuis, waarbij iedereen op iedereen mag reageren, natuurlijk altijd via de voorzitter. De emoties liepen hoog op... Rode en verbeten gezichten, maar ook daverend gelach. Aan het einde van de avond vroegen we ons hardop af hoe het toch kwam dat er niet meer mensen in de zaal zaten. Wat hebben zij veel gemist! Maar... het kan nog goed gemaakt worden: 17 maart en 14 april hopen we de laatste twee avonden te hebben. Zie de agenda. Tot ziens!


Blog comments powered by Disqus