VERSLAG Debatavond PVV & Christendom, (on)mogelijke combinatie??

Bart Jan Spruyt: “Als de SGP de Kernideeen van de SGP-jongeren overneemt of accepteert, ben ik hun man”.

In een broeierige, volle zaal werd afgelopen vrijdag 13 november op het scherpst van de snede gedebatteerd. Al vanaf de opening werd de toon gezet toen alle drie de sprekers een korte inleiding mochten houden.

Christen zijn en PVV stemmen?
Peter Frans Koops (Spakenburgse Vrijheidspartij) beet het spits af. Hij betoogde dat een christen zeker op de PVV kon stemmen. Hoewel de PVV ethische kwesties als homohuwelijk, euthanasie en abortus niet wil verbieden zijn ze toch voor een behoudende lijn, dat wil zeggen, een toestaan onder strenge voorwaarden. Daarnaast is de PVV voor strengere straffen en maximale vrijheid van de mens. Verder deed Koops een oproep aan de aanwezige PVV-stemmers om lokale Vrijheidspartijen op te richten.

Diederik van Dijk (SGP) zette de toon door te stellen dat een christen absoluut geen PVV kan stemmen. “Als je een christen vraagt of hij op Pechtold (D66) stemt, is dat geen vraag. Maar nu het om Wilders gaat, is dit anders. Dat is verbijsterend omdat beiden een seculier gedachtegoed propageren, zo betoogde Van Dijk. De PVV (Wilders) is niet tegen abortus, euthanasie en homohuwelijk.” Sterker nog, een PVV’er heeft er mede aan bijgedragen dat militairen in uniform naar de Gay Pride konden. Verder is de PVV op sociaal-economisch terrein nog linkser dan de SP, aldus Van Dijk. Verder verweet hij dat reformatorische opinieleiders (zoals prof.dr. Op ‘t Hof en Bart Jan Spruyt) de weg gebaand hebben voor een stem op Wilders. Hij roept Spruyt op zich bij de SGP te voegen nu hij definitief afstand heeft genomen van Wilders. Spruyt reageert hierop: Als de SGP de beginselideeen van de SGP-jongeren overneemt (christelijk conservatief) dan wel accepteert, ben ik jullie man. Daar sta ik 100 procent achter.

Bart Jan Spruyt stelt in zijn inleiding dat een (orthodoxe) christen niet op de PVV kan stemmen, maar dat hij dit wel begrijpt. De politieke partijen zijn te Haags geworden, ze staan veel te ver van de werkelijkheid. Spruyt bepleit een christelijk conservatieve stroming. “Ik ben bij Wilders weggegaan, nadat bleek dat hij niet met anderen wilde samenwerken om tot een brede conservatieve partij te komen en hij hoofdzakelijk de islam als strijdpunt nam.” Verder ontkende Spruyt het verwijt van Van Dijk dat hij er mede bijdraagt aan de populariteit van Wilders onder SGP-stemmers. “Nee, het probleem is dat een deel van de SGP-stemmers vindt dat het SGP-standpunt bijv. over de islam niet helder uitgedragen wordt. Ook de SGP zit teveel in zijn eigen wereldje. Het is een proteststem van de mensen binnen uw eigen achterban en dat dient u serieus te nemen.”

Debat
Het debat dat volgt, gaat op een scherpe en soms emotionele wijze. Zelfs eens zover dat een geergerde Spruyt de microfoon uit handen van Van Dijk rukt. Vooral interne SGP-kwesties als het vrouwenstandpunt en theocratisch standpunt komen aan bod. Van Dijk: “binnen de SGP is voldoende vrijheid om een afwijkende mening op deze punten te hebben. Overal waar ik kom, wordt niet het vrouwenstandpunt genoemd, maar ons standpunt over het homohuwelijk. Daar is op dit moment de meeste weerstand tegen”. Als we het vrouwenstandpunt loslaten, volgt daarna direct de discussie over ons homo-standpunt.” Met betrekking tot ons theocratisch gedachtegoed: “Ik houd liever vast aan het begrip ‘geen gelijkberechtiging van godsdiensten’. Spruyt: “Dan zijn we het op dit punt eens, de christelijke godsdienst als dominante cultuur in onze samenleving.”

Ook over de behandeling van de islam werd flink gedebatteerd. Koops: “De PVV is de enige partij die artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis ten uitvoer brengt, het weren en uitroeien van de valse godsdienst. De PVV is de enige die Mohammed een duivel durft te noemen. Jezus staat niet op gelijke hoogte met Mohammed” Spruyt: “Wat de PVV doet is de moslims wegpesten. Je mag uiterst kritisch zijn op de islam, maar de moslim dien je te respecteren.” Van Dijk: “De SGP heeft als enige partij al in 2005 een uitgewerkte visie op schrift gesteld over de islam en hoe daarmee om te gaan.” De andere twee debaters beaamden dit. Koops: De PVV is samen met de SGP de enige die de ideologie van de islam op een lijn durft te stellen met het nazisme, fascisme en communisme.

Het debat had tot diep in de nacht kunnen duren, gezien de vele vragen en opmerkingen uit de zaal. Om half 11 werd de debatavond afgerond en ging een ieder zijns weegs. Buiten de zaal werd er nog lang door gediscussieerd…..


Blog comments powered by Disqus