Abortus: het kind heeft er geen woorden voor!

Abortus: het kind heeft er geen woorden voor!
SGP-jongeren organiseert in deze periode een masterclass over Medische Ethiek. De eerste avond ging over: begin van het leven. Dhr. Seldenrijk (ex-directeur NPV) was te gast om daarover een lezing te geven. Hij overtuigde met zijn verhaal over abortus en de negatieve gevolgen daarvan.

Baas in eigen buik?
Twee dagen na de conceptie neemt het kind de leiding in de moederschoot. Het zorgt voor aanpassingen om te kunnen leven. Zo vindt er toename van bloed plaats, de hartfunctie wordt groter en sterker en door extra stoffen wordt de bloeddruk geregeld. Zo ook in de laatste fase: de ontsluiting is een gevolg op het signaal van het kind, en niet andersom! Wie niet zwanger wil worden, kan daar zelf voor zorgen. Onthouden van seksueel contact, gebruikmaken van de pil, toevlucht nemen tot een mechanische oplossing: wie denkt baas in eigen buik te zijn, moet op z’n minst zulke maatregelen treffen.

 

Praktijk niet zoals werd beoogd

Er moet niet alleen gediscussieerd worden over de abortusgrens (24 weken, red.). Nee, de praktijk is niet zoals het werd beoogd. Het kind deed niets dan goeds voor de moeder, het stuurde zelf de zwangerschap. Wanneer is er sprake van een noodsituatie? Het speelt dan namelijk wel erg vaak. 1 op de 6 zwangerschappen eindigt in een abortus. Dat zijn 30.000 gevallen per jaar. In 47% van de gevallen wordt de zwangerschap afgebroken wegens geldgebrek (minister Schippers is niet bereid om dat tegen te gaan). Een kwart van de vrouwen laat het kind aborteren, omdat ze zichzelf de jong voelt om het kind op te voeden. 51,5% van de moeder die een abortus laat ondergaan, is al moeder.

Abortus is geen oplossing
Abortus heeft zeker geen positieve gevolgen. Volgens het Lindeboominstituut houden veel vrouwen er psychische stoornissen aan over. 81% van de vrouwen krijgt te maken met depressie, schuldgevoel, angst, verdriet, spijt van de beslissing en wanhoop tot zelfmoord aan toe. Er is ook aangetoond dat deze vrouwen een hogere kans op borstkanker hebben. Dus: het ene probleem inwisselen voor het andere? De abortuslobby zwijgt over deze gevolgen en post-abortusproblemen krijgen onvoldoende aandacht. Hoe vrij is de keuze van de vrouw als ze de eventuele gevolgen niet kent en kan overzien?

Blijf de discussie aangaan
Toch wordt abortus aanbevolen: ‘het moet onder alle omstandigheden mogelijk zijn’. Het is de onmenselijkheid in de mens om zo met de meest kwetsbaren om te gaan. Veel mensen kennen de cijfers en de gevolgen niet. De informatieplicht onder huisartsen is ver onder de maat. Door de abortuswet is de kijk op abortus van moreel kwaad verschoven naar moreel goed en als een verworvenheid gezien. We mogen ons daar nooit bij neerleggen. Ga ook het persoonlijke gesprek aan om zo ‘het monddood gemaakte’ een stem te geven!  


Blog comments powered by Disqus