Masterclass Israël

Afzonderlijk of in een groepje komen ze binnen op deze dinsdagavond. Pabo-studenten en anderen die theologie, wijsbegeerte, geneeskunde of chemie studeren. Het is alweer de derde Israël Masterclassavond. Wat mooi, dat deze jongeren zoveel leren over het uitverkoren- maar ook door alle tijden bedreigde volk. Over het huidige conflict, de beeldvorming rondom Israel, zending en de Joodse identiteit. We nemen onze plaats in en luisteren eerst naar Dr. Bart Wallet.

Antisemitisme

“Kunnen jullie mij een definitie geven?” Meerdere reacties uit de zaal. “Jodenhaat!” De term antisemitisme zelf dateert uit 1875. De tijd waarin meerdere ideologieën opkomen. Zoals liberalisme en socialisme. De tijd ook, waarin de bacterie wordt uitgevonden. Deze veroorzaakt onzichtbaar een ziekte in het lichaam. Zo veroorzaakt de Jood het verzieken van een staat, land of volk. Ook al wordt de term pas in de negentiende eeuw gebruikt, het haten van Joden is van alle tijden. Denk alleen maar aan het boek Esther. Wallet schetst helder en compact het onderscheid tussen religieus, sociaal en politiek antisemitisme. Deze laatst genoemde vorm komen we in Nederland niet tegen. Hier beijvert de overheid zich niet om maatregelen te nemen waardoor Joden worden buiten gesloten. Waarom komt het in ons land niet tot een actief politiek discrimineren van Joden? Nederland is een land van minderheden. Er is geen dominante groep, men leeft samen en geeft elkaar de ruimte. Na WO II verandert de visie op de Joden hier in Nederland nauwelijks. Pas na 1960 gaat men anders tegen de Joodse gemeenschap aankijken. Het is de tijd van de culturele revolutie. De tijd dat de focus verschuift van de helden naar de slachtoffers. Adolf Eichmann wordt in Israël berecht. Via het nieuwe medium, de televisie, kijkt de wereld mee en hoort wat de Joden is aan gedaan. Het beeld kantelt, Joden komen in het centrum van de belangstelling te staan. Boeken van Loe de Jong worden verslonden, antisemitisme wordt ultieme zonde. Gaat slechts ondergronds door. Sinds 2000 treedt er weer een verandering op. Nederland gaat op zoek naar “Wie zijn wij eigenlijk?” Pim Fortuyn e.a. geven aan dat de multiculturele samenleving is mislukt. We moeten anders met minderheden omgaan. Hen een veilige plek bieden. Maar ze moeten wel integreren in de samenleving en zich aanpassen. Deze nieuwe publieke moraal krijgt consensus. Alleen religieuze groepen zijn het er niet mee eens. Christenen, moslims en Joden. In onze tijd zien we Jodenhaat weer boven komen. Bij een demonstratie in Den Haag roept een moslim ongestoord: “Dood aan de Joden"..

Beeldvorming

Vervolgens krijgt Andre Diepenbroek het woord. Hij schetst als oud-journalist hoe de wereld tegen Israël aankijkt. En hoe het komt dat het beeld over Israël zich zo negatief ontwikkelt. Dat komt hoofdzakelijk door de media oorlog. De Palestijnen hebben geen uitgebreide, goed geavanceerde lucht- en strijdmacht, maar zijn “gehaaid” in het naar buiten brengen van gemanipuleerde beelden. Framing. Samen kijken we naar de analyse van beelden uit 2000 over vader Al-Durrah en zijn zoontje. Gedood door Israëlische militairen. Schokkend! Zo ziet de hele wereld. Het moet echter bewust door Palestijnen zelf zijn gebeurd. Het kwaad is echter al geschied. Tegenbeelden worden niet geloofd. Hamas en Fatah lijken door kwaad zaaien de (media)strijd te winnen. Palywood, een term die sinds 2000 in gebruik is. Wat zet je in tegen Israël? Welke jongeren gebruik je om de sfeer te verzieken en rellen te schoppen? Hoe probeer je een nieuwe intifada te ontketenen? Allemaal vragen, die we na de pauze met elkaar bespreken. Rond de klok van tien sluiten we af. Verlaten het Driestargebouw in Gouda en gaan met veel indrukken huiswaarts.

A. Karens, Barneveld


Blog comments powered by Disqus