Jongerendebat 2009: Veiligheid en criminaliteit

Maandag 25 mei 2009 heeft het Gouds Jongerendebat plaatsgevonden. Er was een gemêleerd publiek aanwezig en de inbreng vanuit de politiek en de zaal was groot.

Burgemeester Wim Cornelis hield allereerst een toespraak waarin hij de problemen van de afgelopen tijd schetste en hoe daartegen is en wordt opgetreden. Hij ziet verbeteringen, ondanks de voorvallen van de afgelopen weken. “Wanneer van de honderd probleemjongeren er zeventig weer naar school, stage of werk gaan, is dat redelijk succesvol.” Hij pleitte verder voor meer structuur voor jongeren.

Aan de hand van stellingen werd gedebatteerd over de verhouding tussen veiligheid en privacy, de effectiviteit van preventie en straffen en de gezondheid van de jeugd. Camera’s kunnen veel problemen voorkomen. Toch pleitte met name Michel Klijmij (GroenLinks) voor een andere aanpak die de privacy van de burger minder raakt. Maar een overgrote meerderheid van de aanwezigen was van mening dat de privacy best ten koste van de veiligheid mocht gaan.

Laura Werger (VVD) en Mohammed Mohandis (PvdA) gaven beiden aan dat de sterke sociale controle binnen de Marokkaanse gemeenschap een negatief effect heeft op de jongeren. Zij vinden dat de individualisering van de gemeenschap meer moet worden doorgevoerd. Ook Rob Jetten van de Jonge Democraten is voor een verdere individualisering. Vanuit de zaal werd hier tegen geageerd. Een gebrek aan sociale controle en goede opvoeding leidt tot een ontsporing van de jeugd, maar ook van de hele maatschappij, vonden sommigen. Deze bemoeienis door medeburgers zou door deze drie partijen niet worden gewaardeerd.

Als er iets gebeurd, dan moeten we weer durven om daar iets van te zeggen, aldus Jacques Rozendaal (SGP-jongeren). Desnoods moet er een verkiezing tot Held van de Maand komen. Zo kunnen we de sociale controle weer terug krijgen.

Vanuit de zaal werd ook aangedragen dat jongeren weer respect en discipline moeten worden bijgebracht. “Waarom ontsporen mijn kinderen niet en Marokkaanse kinderen wel?”, aldus een bezorgde moeder. Mohammed Mohandis gaf aan dat in zijn wijk ook autochtone kinderen ontsporen. Hij zei dat het geen cultureel probleem, maar een lagere klassenprobleem is.

Het CDA, in de persoon van Christian Leroux, vindt dat de Gouden Stadsregels weer nieuw leven ingeblazen moeten worden. Deze regels zijn opgegaan in het project ‘Gouda Ontmoet’, maar de Goudse gemeenschap heeft op dit moment weer gemeenschappelijke waarden en normen nodig.

Ook de burgemeester kreeg kritische vragen. Zo vroeg iemand of de menskracht van de politie door de mogelijke bezuinigingen zou afnemen, waar deze toch al te weinig is. Wim Cornelis merkte op dat het een voorstel van de minister betreft wat niet ten koste van het blauw op straat zou moeten gaan, maar zag persoonlijk geen andere mogelijkheid van bezuiniging.

Aan het einde van de avond werd door de Jonge Democraten de toezegging gedaan om volgend jaar het Gouds Jongerendebat te organiseren en gaf de burgemeester aan dat het stadhuis en het toekomstige Huis van de Stad kosteloos als locatie door de gemeente beschikbaar worden gesteld.

De SGP-jongeren kijkt terug op een geslaagde avond en ziet uit naar de volgende debatavond.


Blog comments powered by Disqus