Toekomst voor Israël? Terugblik!

Is er een oplossing voor het conflict tussen de Palestijnen en Israël? En zo ja, welke? Op 10 mei 2012 presenteerden SGP-jongeren en het Wetenschappelijk Insituut (WI) van de SGP een studienota. “De Palestijnen moeten eerst erkennen dat zij serieus vrede willen met Israël”, was één van de conclusies. Het WI en SGP-jongeren gingen op deze conferentie in debat met de ambassadeur van Israël, CIDI, Bas Belder (SGP Europa), Israelity, CiJO en DWARS. Wat is de uitkomst?


“Economische samenwerking Palestijnen en Joden brengt vrede dichterbij...” Lees de samenvatting van de nota of  bestel de nota!

Bekijk de foto’s!

Lees "Haat tegen Israël blijft tot wederkomst" (Reformatorisch Dagblad, 11 mei 2012)


“Met ongeveer honderd jongeren en een aantal vooraanstaande gasten was het een geslaagde conferentie”, blikte Jacques Rozendaal na afloop terug op 10 mei 2012. De nieuwe Israëlische ambassadeur hield een speech. Kees van der Staaij nam de eerste versie van de nieuwe nota in ontvangst. De heer Naftaniël van het CIDI gaf een positief-kritische reflectie op de nota en SGP-Europarlementariër Belder gaf een toelichting op de huidige politieke situatie. Daarna gingen een aantal jongerenorganisaties met elkaar in debat.

Naftaniël (CIDI): “Tweestatenoplossing nog ver weg”

Drs. R.M. Naftaniël, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie (CIDI), streeft een tweestatenoplossing na, maar zei dat die oplossing nog ver weg is. Om tot vrede tussen beide landen te kunnen komen en een Joodse en een Palestijnse staat te kunnen oprichten, moeten de Palestijnen vrede nastreven en Israël als Joodse staat erkennen. Daar zijn de Palestijnen niet toe bereid, volgens Naftaniël. Zelfs de Palestijnse president Mahmoud Abbas wil tot op heden Israël wel als staat erkennen, maar niet als zijnde het land van de Joden als bevolkingsgroep en religie.

Toch is het CIDI van mening dat de tweestatenoplossing de enige mogelijke oplossing is voor het conflict. Door een explosieve groei van de Palestijnse bevolking en het grote aantal Palestijnse vluchtelingen dat wil terugkeren naar de bezette gebieden zal de situatie zal op termijn onhoudbaar worden voor Israël. Vandaag de dag wonen er ongeveer 1,5 miljoen mensen in de Gazastrook; een gebied met een landoppervlakte van slechts twee keer het eiland Texel.

Divon (ambassadeur Israël): “Een gefrustreerd land” 

“A frustrated country can develop itself as an enemy”, zo zei de ambassadeur van Israël in Nederland, de heer H. Divon. In zijn statement verwees hij naar de Arabische lente die jongeren uit het Midden-Oosten doet opzien naar Israël, vanwege de vrijheid, democratie en sterke economie. Daardoor ontstaat frustratie en keren deze jongeren zich tegen Israël. De heer Divon zei onder meer te hopen dat de jongeren snel aan de slag kunnen.             

Belder (SGP-Europarlementarier): “Arabische winter”              

De heer Belder, Eurofractie SGP, sprak in zijn column van een Arabische winter en een groeiend antisemitisme. Hij haalde veel voorbeelden aan van de Arabische lente in onder meer Egypte, waaruit bleek dat antisemitisme in grote mate aanwezig was tijdens die protesten. Ook zei hij zich af te vragen of die honderdduizenden betogers op het Tahrirplein de totale bevolking van 85 miljoen Egyptenaren vertegenwoordigden. Belder betwijfelde het ten zeerste.

Jongeren: “Religie oorsprong van het conflict?”

Het debat tussen de jongeren ging vooral over de oorsprong van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Jacques Rozendaal (SGP-jongeren) debatteerde daarover met Daniël van der Veen (Israelity, jongerenorganisatie van Christenen voor Israël), Joël Serphos (CiJO, jongerenorganisatie van CIDI) en Jeroni Vergeer (DWARS, jongerenorganisatie van GroenLinks).

Jeroni Vergeer (DWARS) zag de oorsprong als een nationalistisch conflict over het bezit van land terwijl de andere debaters religie als oorsprong van het conflict zagen. Wel moest ze erkennen dat het conflict steeds meer van religieuze aard is geworden en dat vrede nog ver weg is.

Daarna debatteerde men over een mogelijke grondverdeling waarin Jacques Rozendaal (SGP-jongeren) stelde dat de Westelijke Jordaanoever, de kern van het Bijbelse Israël, in ieder geval bereikbaar moet blijven voor de Joden.

Tot slot

Ondanks dat de vooruitzichten voor de toekomst van Israël niet rooskleurig zijn, eindigde SGP-Kamerlid Kees van der Staaij zijn korte statement met hoopvolle woorden: “We moeten vechten voor de vrede, maar de oplossing voor het conflict moet van Boven komen. En dan is er hoop en toekomst voor Israël.”

Als SGP-jongeren voelen we ons verbonden met het joodse volk. Die verbondenheid was zichtbaar en merkbaar in de zaal. Tegelijkertijd is de SGP een nuchtere partij en was er ook ruimte voor kritiek op het functioneren van Israël. SGP-jongeren is voorstander van een tweestatenoplossing, ook al lijkt deze niet binnen handbereik. Het is hoog tijd dat de internationale politieke gemeenschap meer oog krijgt voor de religieuze motivering achter het conflict.


Blog comments powered by Disqus