Sport, speel je mee of zeg je nee?

Op donderdag 27 mei jl. was het dan zover: de eerste avond, georganiseerd door het comité SGP-jongeren regio Veenendaal. Bij de comitéleden begonnen de zenuwen wel wat op te spelen. De voorbereidingen waren goed, maar zouden de jongeren zélf ook komen? Een professioneel vormgegeven uitnodiging, een heuse website (www.sgpjongerenveenendaal.nl) en een dosis enthousiasme: zou dat genoeg zijn om de jongeren te interesseren? Met de oranjegekte in het vooruitzicht moest het onderwerp „sport‟ toch wel aanspreken, zo dachten de comitéleden hoopvol….

En die hoop werd niet beschaamd. Met meer dan 60 (!) jongeren werd op een fijne en interactieve manier gedacht èn gediscussieerd over sport. De gasten voor deze avond waren de heer W. Liefting, docent bewegingsonderwijs en de heer B.J. van Vreeswijk. Laatstgenoemde is wethouder voor de SGP in Scherpenzeel. Nadat onze voorzitter de avond had geopend, mocht de heer Liefting zijn referaat houden. “Sport is een variatie van spel”, zo betoogde hij. “Maar als sport arbeid wordt, is het spel verspeeld. Voetbal is oorlog geworden”, hield Liefing de zaal voor. Dat wil voor hem niet zeggen dat er niet gespeeld mag worden. Zeker wel; maar dan niet op zondag, het moet geen verdwazing worden, het moet amateursport blijven en er moet een balans zijn in de tijdverdeling.
Ook de heer B.J. van Vreeswijk kreeg de zaal op een aansprekende manier op zijn hand. Hij ging vanuit zijn eigen ervaringen in op de keuzes die een SGP‟er in de politiek moet maken als het gaat om sport. In de politiek is er een „kunstmatig‟ verschil tussen sport en spel, zo hield hij de zaal voor. Dat het niet altijd even makkelijk is als SGP-bestuurder, wist hij uit eigen ervaring. Zo had hij eens tegen de komst van sportzalen gestemd. Maar een poos later kwam de vraag om onderhoud. “Moet er dan wéér tegengestemd worden? Nee, dat lijkt me niet.”
werden aan de hand van concrete situaties de dillemma‟s voor het voetlicht gebracht waar een SGP-bestuurder tegenaan kan lopen. Na het forum werd de avond afgesloten onder andere met het aanbieden van een oranje voetbal aan de sprekers. Liefting: “Die zal wel niet zo lang heel blijven, ik heb namelijk een hond!”
Al dan niet gevuld met een bitterbal, weggespoeld door een drankje, gingen de bezoekers huiswaarts. Reactie van een bezoeker: “k Heb er heel wat van opgestoken!”


Blog comments powered by Disqus