Snel actie voor suïcidale leeftijdsgenoten op wachtlijst!

Rotterdam - Suïcidale jongeren die in nood verkeren, krijgen niet altijd op tijd de hulp die zij nodig hebben. In afwachting van hulp blijft de kans op zelfmoord bestaan of neemt deze zelfs toe. In een land als Nederland, met kwalitatief goede zorg, is dit onacceptabel. Schrijnend genoeg zijn er verschillende gevallen over suïcidale jongeren die op een wachtlijst belanden. Zo geldt voor een suïcidaal meisje van 13 jaar met anorexia een wachttijd van minimaal 12 weken voordat ze geplaats kan worden in een kliniek.

 

Dit gaat CDJA, PerspectieF en SGP-jongeren, de jongerenorganisaties van respectievelijk CDA, CU en SGP, aan het hart. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak is bij jongeren van 20 tot 40 jaar. Deze jongeren die het zelf niet meer aankunnen en een einde aan hun leven willen maken, verdienen goede en professionele zorg die bovenal op tijd geleverd moet worden. Willem Pos, voorzitter SGP-jongeren: “Aan dat laatste ontbreekt het te vaak, zo wijzen ook recentelijk in het nieuws verschenen verhalen uit. Jongeren met suïcidale neigingen die vervolgens op een wachtlijst belanden, worden ernstig tekort gedaan. De urgentie van dergelijke psychische nood mag nooit worden onderschat.”

 

Jongeren die dusdanig lijden dat zelfmoord hun enige uitvlucht lijkt, moeten kunnen rekenen op adequate en vooral tijdige hulp. Jarin van der Zande, voorzitter PerspectieF: “Waardig ouder worden begint bij waardig jong zijn.” Daarom roepen de drie jongerenorganisaties de overheid, zorgaanbieders en gemeenten op om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen. Lotte Schipper, voorzitter CDJA: “Het is essentieel dat gemeenten voldoende plekken beschikbaar hebben voor suïcidale jongeren. Gemeenten moeten ook onderling samenwerken. Dat betekent niet iemand van loket naar loket sturen, maar streven naar een gespecialiseerde opvangplek in de (nabije) omgeving. Op korte termijn moeten er voldoende noodbedden worden gerealiseerd, desnoods in ziekenhuizen en klinieken gespecialiseerd in volwassen psychiatrie. Suïcidaliteit mag niet worden onderschat.” De bewogenheid met suïcidale jongeren moet vertaald worden in een concrete aanpak van de huidige problematiek.


Blog comments powered by Disqus