SGP-jongeren: meer ambitie klimaatparagraaf SGP

De klimaatparagraaf van het SGP-verkiezingsprogramma moet ambitieuzer én realistischer, aldus SGP-jongeren! De jongerenorganisatie heeft amendementen ingediend die ervoor moeten zorgen dat er concrete CO2-reductiedoelen worden opgenomen in het verkiezingsprogramma van de SGP én dat de partij positiever wordt over kernenergie. Saillant detail: beide amendementen zijn ontraden door de SGP.

 

SGP-jongeren is in grote lijnen tevreden met het SGP-verkiezingsprogramma. ‘Geen enkel ander programma is zo voor het gezin en voor het leven als dat van de SGP’, aldus SGPJ-voorzitter en jongerenkandidaat Arie Rijneveld. Maar SGP-jongeren ziet ook verbeterpunten. ‘Met name op het gebied van klimaat willen we echt verder gaan dan onze moederpartij’.

 

‘Wij vinden dat klimaatbeleid ambitieus en realistisch moet zijn. Allereerst ambitieus, omdat we de opdracht tot rentmeesterschap serieus moeten nemen. Daarom willen wij dat er een concreet langetermijndoel in het programma wordt opgenomen: een CO2-vrije energievoorziening in 2050. Dat moet geen absoluut doel worden; we willen Urgenda-toestanden voorkomen. Daarom wordt het een streefdoel, net als bijvoorbeeld de NAVO-norm. Maar klimaatbeleid moet ook realistisch zijn, want we hebben niks aan groene luchtkastelen. Daarom willen we dat de SGP zich duidelijk uitspreekt vóór kernenergie als onderdeel van de toekomstige energiemix. Kernenergie moet dezelfde kans en dezelfde subsidies krijgen als zon en wind; in 2035 moeten de eerste centrales draaien’.

 

Beide klimaatamendementen zijn door de SGP ontraden, omdat ze volgens het Hoofdbestuur te ver gaan. ‘Maar we gaan keihard campagne voeren voor de amendementen en hebben er het volste vertrouwen in dat ze worden aangenomen’ aldus Rijneveld. Een ontraden argument tóch aangenomen krijgen, daar heeft SGP-jogneren ervaring mee: in 2017 werd een ontraden amendement over het Europees Parlement door de ledenvergadering van de SGP aangenomen. Dit jaar hopen ze dat kunstje dus te herhalen.


Blog comments powered by Disqus