SGP voor behoud basisbeurs op verzoek SGP-jongeren

GOUDA – Op aandringen van SGP-jongeren heeft de SGP  zich in haar verkiezingsprogramma ‘Daad bij het Woord’ uitgesproken  voor het behoud van de basisbeurs voor studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Aanvankelijk wilde de SGP-fractie een pleidooi voeren voor het instellen van het sociaal leenstelsel. Dit heeft zij echter achterwege gelaten vanwege het feit dat SGP-jongeren zich meerdere keren tegen het sociaal leenstelsel heeft gekeerd. Al lange tijd wordt er van verschillende kanten op gewezen dat studenten te gemakkelijk geld lenen en schulden maken. Een sociaal leenstelsel moedigt dergelijk gedrag alleen maar aan. Beter is het om strengere eisen te stellen aan de basisbeurs, en deze dus te behouden.

SGP-jongeren is te spreken over het feit dat de partij (verregaande) hervormingen op het terrein van de arbeidsmarkt en de woningmarkt voor haar rekening durft te nemen. Al eerder sprak SGP-jongeren zich uit voor het koppelen van de pensioengerechtigde leeftijd aan de levensverwachting en voor het aftoppen van de hypotheekrenteaftrek.


Blog comments powered by Disqus