SGP-jongeren zet handtekening onder Energiemanifest

De politieke jongerenorganisaties van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, PvdD en SGP hebben eerder deze week een gezamenlijk Energiemanifest gepresenteerd. De jongerenpartijen willen dat de politiek afstapt van de fossiele energiestrategie, zodat in 2050 energie alleen nog wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. In het manifest betogen de jongeren dat de overheid het maken van pijnlijke keuzes niet voor zich uit moet schuiven.

De jongerenorganisaties vinden dat het energiebeleid  ambitieuzer moet. 'De transitie naar een duurzame energievoorziening gaat jongeren in het bijzonder aan. 2050 is onze toekomst en keuzes van nu hebben invloed op onze leefsituatie later', staat in het akkoord te lezen.

De brede jongerencoalitie is eensgezind over de noodzaak van een duurzame energietransitie en dat is een belangrijk signaal richting hun moederpartijen in Den Haag. De jongeren constateren dat de belangen voor Nederland en (toekomstige) generaties te groot zijn om de discussie over de energietransitie te laten beheersen door ideologische tegenstellingen.

Een groot probleem en kenmerkend voor het Nederlandse energiebeleid is de wisselvalligheid. Doelstellingen voor duurzame energiebronnen wisselen per kabinetsperiode en een duidelijke strategie ontbreekt, melden de opstellers van het manifest. Hierdoor zou Nederland de boot dreigen te missen naar een duurzame energievoorziening.

Lees hier het Energiemanifest.

 


Blog comments powered by Disqus