SGP-jongeren bepleit instellen asielcommissie

Er moet een speciale burgercommissie ingesteld worden die de minister van Immigratie, Integratie en Asiel adviseert over de verblijfstatus van (minderjarige) asielzoekers.
 
Dat adviseert SGP-jongeren in het manifest ‘Barmhartig en rechtvaardig. Asielbeleid minderjarigen’. Zo’n commissie zou moeten bestaan uit een onafhankelijke groep burgers die uitgeprocedeerde asielzoekers niet zozeer juridisch, maar vooral maatschappelijk en sociaal beoordelen. Hun rol is het adviseren van de minister bij het gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid. Het uiteindelijke oordeel van de burgercommissie is zwaarwegend, hoewel niet bindend.
 
SGP-jongeren is voorstander van versnelde asielprocedures. We mogen minderjarige asielzoekers niet laten nestelen in de samenleving en dan nog laten weten dat ze zich op moeten maken voor vertrek. Hoe sneller er duidelijkheid is over de verblijfsstatus, des te beter voor alle betrokkenen.
 
Tot slot stelt SGP-jongeren dat de opvang van (minderjarige) asielzoekers menswaardig moet zijn. Te vaak komt het voor dat de leefomstandigheden in asielzoekerscentra minimaal is. Ook het aantal verhuizingen tussen asielzoekerscentra moet tot een minimum teruggebracht worden.
 
Het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad hebben aandacht besteed aan het voorstel van SGP-jongeren.

Blog comments powered by Disqus