Secretaris gezocht

In verband met het vertrek van de huidige secretaris per D.V. maart 2012 is SGP-jongeren op zoek naar een

Secretaris

Hij / zij

  • Is lid van het dagelijks en algemeen bestuur van SGP-jongeren
  • Is verantwoordelijk voor het vergaderproces (van planning, agendering tot verslaglegging) van de bestuurs- en ledenvergaderingen van de SGP-jongeren; hierin wordt hij / zij ondersteund door een notuliste
  • Verzorgt jaarplanning vergaderingen
  • Verzorgt jaarstukken
  • Organiseert jaarvergadering
  • Begeleidt het traject rondom bestuurs- en personeelsvacatures
  • Is tevens secretaris van de Vereniging Landelijke SGP-jongeren (VLSJ)
  • Beheert het archief van SGP-jongeren
  • Is iemand met politieke belangstelling en gevoel voor (partij-)politieke verhoudingen

Het betreft een vrijwilligersfunctie. Naast bovengenoemde formele taken kan de functie van secretaris breder ingevuld worden, waaronder betrokkenheid bij jongerendagen, jubilea, diverse interne overleggen etc. 

Afhankelijk van de persoonlijke invulling zal de functie gemiddeld ca. 4-8 uur per week van je vragen.

In verband met de specifieke taak van de secretaris heeft het de voorkeur van het bestuur om nog dit najaar tot een (voorlopige) benoeming te komen, zodat de hele procedure rondom jaarverslag en jaarvergadering één keer gezamenlijk met de huidige secretaris kan worden uitgevoerd.

Meer info bij de huidige secretaris, Sander Kok, secretaris@sgpj.nl (06-40019438). 
Je sollicitatie incl. cv graag uiterlijk 16 september 2011 opsturen naar de secretaris (gegevens: zie hiervoor).


Blog comments powered by Disqus