Stevige uitspraken tijdens debat over integratie

'Orthodoxe scholen – of het nu islamitische of christelijke zijn – belemmeren de integratie’ aldus Mohammed Mohandis, voorzitter van de Jonge Socialisten. Jacques Rozendaal, voorzitter van de SGP-Jongeren: ‘Als voor de overheid alle godsdiensten gelijk zijn en een overheid geen morele uitspraken mag doen, dan kun je niet meer uitleggen waarom homoseksualiteit wel toegestaan is, en polygamie niet. Waar baseer je dat op?’

Er waren stevige uitspraken te horen tijdens het debat tussen Mohandis en Rozendaal, dat gisterenavond gehouden werd bij de SGP in Gouda. Voor de ruim 40 aanwezigen spraken ze over de integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving.
Mohandis zag vooral twee oorzaken van de hoge criminaliteit bij een deel van de allochtone jeugd in Gouda. Ouders weten niet vanuit welke normen en waarden ze hun kinderen op moeten voeden, en criminele jongeren worden onvoldoende aangepakt na het uitzitten van hun straf. Ze zouden verplicht moeten worden om een aangeboden baan of huis te accepteren. Dit voorkomt dat ze terugvallen in het oude circuit.
Rozendaal benadrukt dat de overheid een bescheiden rol moet spelen ten aanzien van minderheden. Verdraagzaamheid en lankmoedigheid zijn belangrijk en dat betekent bewegingsvrijheid voor vreemdelingen, ook voor de islam. Dit moet wel gepaard gaan met een helder getuigenis over het onderscheid tussen verschillende godsdiensten, met oog voor de gevaarlijke uitwassen van de orthodoxe islam. De Nederlandse democratische rechtsorde moet, wat Rozendaal betreft, geworteld zijn in een christelijk fundament dat ook de wetgeving doortrekt.
In het debat komen veel actuele vragen ter sprake. Is de Koran mede aanleiding tot crimineel gedrag? Dragen orthodoxe scholen voldoende bij aan integratie? Als er voor een SGP-bestuurder verschil bestaat tussen godsdiensten, hoe vertaalt hij dat dan in zijn politieke keuzes? En een retorische slotvraag vanuit de zaal: Wat laten christenen zien van ‘de praktijk der godzaligheid’?


Blog comments powered by Disqus