Rozendaal: Asscher neigt naar SGP-standpunt

GOUDA – Premier Rutte komt de jongeren van de ‘stille gedoogpartij’ toespreken en de (volgens velen ooit) kandidaat-premier voor de PvdA, de Amsterdamse wethouder Asscher, krijgt er de Oranje Bovenprijs. „Het wordt een heel bijzondere SGP-jongerendag.”

Voorzitter Jacques Rozendaal van de SGP-jongeren is er zichtbaar mee in zijn sas: de minister-president een uur lang live op het podium. „Uniek. Het wordt mede daardoor een heel bijzondere jongerendag.”

Zaterdag 10 maart komt de premier in het Beatrixtheater in Utrecht iets vertellen over zijn ervaringen als hoogste baas van het land en zal hij ingaan op het thema van de SGP-jongerendag: ”Geloven (g)een geheim?!”

De eerste vraag die Rozendaal hem gaat voorleggen, is of de suggestie klopt dat Rutte alleen maar naar de jongerendag is gekomen om de SGP te fêteren.

Wat denk je, komt hij speciaal daarvoor?

Rozendaal, lachend: „Nee, dat denk ik niet. Ik begreep van zijn politiek assistent dat hij sowieso graag in debat gaat met jongeren over politiek.”

Wat ga je hem verder zoal vragen?

„Waarom hij, met zijn hervormde achtergrond, eigenlijk bij de VVD is terechtgekomen en niet bij een confessionele partij. Verder wil ik ook weten welke stappen vooruit hij nu eigenlijk wil zetten op het gebied van abortus en euthanasie, zoals Rutte onlangs zei, en hoe hij dat rijmt met zijn christen-zijn.”

Behalve premier Rutte komt ook de populaire PvdA’er Asscher op het podium om de Oranje Bovenprijs in ontvangst te nemen. Waarom krijgt hij die?

„Die prijs reiken wij jaarlijks uit aan een politicus die zich inzet voor belangrijke SGP-thema’s. Asscher zien wij als een voorloper in de seculiere politiek die weer een moreel punt durft te maken. Hij heeft de prijs verdiend vanwege zijn strijd tegen vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Hij suggereerde zelfs al dat wij in Nederland misschien het Zweedse model moeten invoeren, waarbij niet de prostituee maar de man die haar misbruikt, strafbaar wordt gesteld. Asscher neigt met die stellingname naar het SGP-standpunt over prostitutie.”

De SGP-jongerendag staat voorafgaand aan de huldiging van Asscher helemaal in het teken van geloofsvrijheid. Waarom dat thema?

„Christenvervolging neemt wereldwijd toe. En ik vraag me af of dat in onze kring voldoende wordt beseft. Daarom komt oprichter van Open Doors Anne van der Bijl iets vertellen over zijn ervaringen. Verder is er op de jongerendag onder meer een debat over de vraag of de SGP niet alleen oog heeft voor vervolgde christenen, maar ook voor andere onderdrukte minderheden zoals homo’s.”

In eigen land staat godsdienstvrijheid ook onder druk, gezien de discussie over gewetensbezwaarde trouwambtenaren en de rituele slacht.

„Daar willen wij het inderdaad ook over hebben. Door daar met buitenstaanders als D66’er Schaake over te gaan debatteren, hopen we de jongeren handvatten te bieden en toe te rusten voor discussies die zij in hun eigen omgeving daarover voeren.

Ik vraag me wel eens af of 
wij voldoende zijn voorbereid op de tijd van verdrukking en lijden die het Nieuwe Testament voor christenen voorspelt. Onder dit kabinet lijken bepaalde negatieve ontwikkelingen stil te staan, maar de samenleving beweegt onverminderd hard verder de niet-christelijke kant op.

Wij moeten ons bezinnen op de periode na dit kabinet. Wat doen we bijvoorbeeld als het bijzonder onderwijs zou worden afgeschaft?”


Aanmelden voor de jongerendag kan via: http://www.sgpjongerendag.nl/inschrijven


Blog comments powered by Disqus