RCC: Reclamespotje Second Love mag

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft de klacht van SGP-jongeren met betrekking tot de website Second Love niet in behandeling genomen. SGP-jongeren vindt dit een gemiste kans. Voorzitter politiek Martin de Jong: 'Dat de Reclame Code Commissie duidelijk uitspreekt dat de reclame van Second Love niet strijdig is met de goede smaak en het fatsoen, stelt mij teleur. Wanneer zelfs het stoken in goede huwelijken niet meer in strijd is met de goede smaak en het fatsoen, wat dan nog wel?’

De Commissie toetst alleen aan wettelijke bepalingen die over reclame gaan. Die zijn er nauwelijks. Daardoor is nog steeds geen uitspraak gedaan over de vraag hoe de reclame zich verhoudt tot de wettelijke bepalingen over het huwelijk. Daarmee mist de Commissie volgens  SGP-jongeren haar doel.

SGP-jongeren voelt zich gesterkt door de vele positieve reacties die zij heeft ontvangen naar aanleiding van het indienen van deze klacht. Politiek voorzitter Martin de Jong: ‘We hebben veel steunbetuigingen ontvangen, ook van mensen die zeiden het doorgaans totaal niet met SGP-jongeren eens te zijn. Ook uit polls op internet blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders deze reclame veel te ver vindt gaan. Het zou mooi zijn als er in de maatschappij nu een tegenbeweging ontstaat. Wat ons betreft is het laatste woord hier nog niet over gezegd.’

 

 

 


Blog comments powered by Disqus