The Power of America

Ruim 110 jongeren waren aanwezig op donderdag 30 september jl. Als prekers waren uitgenodigd de heer H. van Bommel (Tweede-Kamerlid SP) en de heer B. Belder (Europarlementslid CU/SGP) om te spreken over het thema ‘The power of America’ Laatstgenoemde moest echter verstek laten gaan wegens ziekte en stuurde als vervanger zijn medewerker H.J. van Schothorst. Hij geeft ons eerst een historische terugblik op de Trans-Atlantische betrekkingen en geeft daarin aan dat deze banden tussen onder andere Europa en Amerika al lange tijd onder druk staan waarvan de interventie in Irak het toppunt is. Het is  overigens geen spontaan opgekomen verwijdering. Het sleept zich al sinds de jaren ’80 voort.
Amerika en Europa beiden zorgen voor steeds meer afstand. Amerika zoekt, met name na 11 september 2001, naar een concreet antwoord op de dreiging van terrorisme. De VS hebben, zoals meerdere malen in het verleden de handschoen opgepakt en zijn begonnen met tegenzetten. De oorlogen in Afghanistan en Irak zijn hier voorbeelden van. Europa gaat hierin slechts voor de vorm in mee of zelfs dat niet. Door deze ontwikkelingen zijn de  betrekkingen slecht geworden.Wat dan te doen voor Europa? We kunnen qua militaire  macht geen kopie vormen van de VS. Daar hebben we geen geld voor. Al zouden we het kunnen, we moeten geen rivaal worden van de VS. Het enige juiste antwoord ligt in een goed partnerschap waarin we samenwerken in een oorlog tegen het terrorisme. We moeten hier in Nederland steun zoeken (tegen alles in) voor de militaire interventies. Kortom, op grotere schaal samenwerken met de VS.

Als je dat doet, dan ben je verkeerd bezig. Dat is de kern van de lezing van SP-Tweede Kamerlid drs. H. van Bommel. Maar wat is het alternatief? Zoeken naar andere partners en een sluitend antwoord op terrorisme! Terrorisme overwin je niet met oorlog. Je moet de voedingsbodem aanpakken. Met een oorlog zaai je haat en kweek je potentiële terroristen. “Iedere bom maakt heilige-oorlog-strijders, zowel islamitische als christelijke”. We moeten zorgen dat er geen culturen, godsdiensten en wereldmachten achtergesteld worden. Dus óók in gesprek gaan en samenwerken met de Islam. Ook armoede bestrijden zodat daardoor de voedingsbodem minder vruchtbaar wordt.

Ziektes blijken ook doorslaggevend voor mensen om zich te lenen voor terroristische acties. De macht van Amerika is niet bedoeld om terrorisme de wereld uit te helpen, maar slechts bedoeld om haar eigen macht uit te breiden. Het is allemaal slechts het belang van de wapenindustrie. Daarom is Amerika geen betrouwbare partner. Snel opkomende grootmachten als China kunnen beter in de arm genomen worden, zegt Van Bommel. Dus meer investeren in organisaties en meer verdragen maken. De positie van de VN versterken  en landen die zich niet aan afspraken houden op de vingers tikken. Geen militaire steun  geven aan Amerika. Dus weg uit Irak en Afghanistan. Dus zelfs geen politieke steun bieden. Laten voelen dat we het met Amerika oneens zijn.

Na de pauze wordt er onder de enthousiaste leiding van Jan Vermeer stevig gediscussieerd over stellingen als ‘President Bush is duidelijk herkenbaar als christelijke president’ en ‘Door hun arrogante houding lokken de VS terrorisme uit’. Veel verschillende aspecten van het onderwerp komen nog een keer aan bod door middel van schriftelijke en mondelinge vragen.


Blog comments powered by Disqus