SGP-jongeren winnaar van PJO-parlement 2014!

Zaterdag 17 mei werd SGP-jongeren uitgeroepen tot winnaar van het PJO-parlement. Na twee dagen debatteren en onderhandelen in de gebouwen van de Tweede Kamer werden er coalities gesmeed op thema’s als medische ethiek, onderwijs en Europa. Van de politieke jongerenorganisaties kwam SGP-jongeren als winnaar uit de bus.

Jan-Willem Kranendonk, voorzitter van SGP-jongeren: ‘Voor de vrijwilligers die mee hebben gedaan is dit een terechte beloning. We hebben veel tijd gestopt in de voorbereiding en oefening van het politieke handwerk. Maar meer nog, laat dit zien dat er ruimte is voor de boodschap van de SGP en dat je met een constructieve houding het verst komt.’ De jury loofde de onderhandelingsvaardigheden van SGP-jongeren.

Winnaar van onderhandelingen

Kranendonk, fractievoorzitter van SGP-jongeren, sloot akkoorden met verschillende coalities.  Hiermee werd SGP-jongeren eveneens een van de winnaars van de onderhandelingen. Op het thema EU werd door SGP-jongeren een akkoord gesloten met JOVD, PerspectieF en het CDJA. Gezamenlijk werden deze partijen het eens over een EU-visie die uitgaat van een EU die er is voor de landen in plaats van landen die er zijn voor de EU. SGP-jongeren sloot eveneens akkoorden over Onderwijs, Veiligheid en Energie. Op het thema van Medische ethiek bleek het onmogelijk een coalitie vormen. In het debat werd zichtbaar hoe verschillend de visies tussen de partijen zijn. Voor SGP-jongeren een teleurstelling omdat zij hadden gehoopt op dit thema een stap te kunnen zetten voor de beschermwaardigheid van het leven.

PJO-parlement

Het PJO-parlement is een gesimuleerde setting waarin politieke jongerenorganisaties met elkaar in onderhandeling en debat gaan over door hen gesloten coalitieakkoorden op verschillende thema’s als medische ethiek, onderwijs en Europa. De twee dagen worden gehouden in de gebouwen van de Tweede Kamer en georganiseerd door afgevaardigden van verschillende politieke jongerenorganisaties.


Blog comments powered by Disqus