CDJA, Perspectief en SGPJ: Betrek geloofsvervolging bij aanpak mensenrechten

In het kader van de mensenrechten moet minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) geloofsvervolging als essentieel thema beschouwen en ook als zodanig oppakken. 

Dat betogen de internationaal secretarissen van het CDJA, ChristenUniejongerenorganisatie Pers­pectieF en de SGP-jongeren in een brief die ze dinsdag 13 november 2012 aan de onlangs aangetreden bewindsman hebben verstuurd.

In het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt het thema mensenrechten „nog onvoldoende geaccentueerd”, schrijven de jongeren. „Wel wordt gesteld dat wordt ingezet op het bevorderen van mensenrechten, maar het verontrust ons dat er –vooralsnog– geen enkele actie wordt gekoppeld aan dit voornemen.”

Ze bemerken in het politieke en maatschappelijke debat over mensenrechten „helaas een nog erg eenzijdige focus op slechts een gedeelte van de mensenrechten.” Een thema als geloofsvervolging dreigt niet in beeld te komen, stellen de politieke jongerenorganisaties, waardoor Nederland kansen mist om geloofsvervolging tegen te gaan.

Iedere vijf minuten wordt ergens in de wereld een christen gedood vanwege zijn of haar geloof, brengen ze Timmermans onder de aandacht. „Met name in islamitische en communistische landen is de situatie voor christenen zeer problematisch.” Ze vragen hem daarom „meer specifiek aandacht voor het thema christenvervolging.”

Het zou mooi zijn, suggereren de jongeren in hun brief, als Timmermans het onderwerp in de eerste vergaderingen met zijn Europese collega’s op de politieke agenda weet te krijgen. „In dit licht dringen we bij u aan op een kritische reflectie richting de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties waar helaas geregeld staten lid zijn die de mensenrechten zelf (in ernstige mate) schenden.”

De internationaal secretarissen verklaren zich verder bereid „de komende kabinetsperiode met u mee te denken over de aanpak van geloofsvervolging.”

Ze wijzen Timmermans daarbij op hun ruime ervaring met het onderwerp: „Als jongerenorganisaties hebben wij daar al jarenlang over nagedacht, statements geschreven, mensen gesproken en er bijvoorbeeld een keer een hele dag over georganiseerd.”

Bron: Reformatorisch Dagblad, dinsdag 13 november


Blog comments powered by Disqus