Orgaandonatie, een vraag van levensbelang?

Orgaandonatie, een onderwerp dat ieder van ons raakt! Een heel persoonlijk, en daarmee ook een heel teer onderwerp. Zeker nu. Vanaf 1 januari 2020 treedt namelijk de wet in werking waarmee je automatisch als donor ingeschreven wordt, tenzij je zelf een keuze vastlegt. Met deze wet neemt de overheid een enorme verantwoordelijkheid. Ze dringt hiermee in de persoonlijke levenssfeer van haar burgers.

 

‘Orgaandonatie, een vraag van levensbelang?’ Dat was het thema van de avond die georganiseerd was door de RMU samen met de SGP-jongeren. Mark van Opijnen belichtte, vanuit zijn ervaring als arts in opleiding, opgebouwde expertise bij SGPJ-commissie Zorg en persoonlijke ervaringen, de medische en ethische kant. Er bestaat veel onkunde over het proces van orgaandonatie. Diverse begrippen en definities rondom dit onderwerp werden uitgelegd. Hoewel de Bijbel niet spreekt over orgaandonatie, aangezien dit in die tijd niet voorkwam, zijn er wel richtlijnen uit de Bijbel te halen. Mark sloot zijn bijdrage af met twee persoonlijke vragen: ‘Wil ík een orgaan ontvangen, wanneer ik dat nodig zou hebben?’ en ‘Kan ik principieel tegen orgaandonatie zijn als ik zelf wel met iemand anders orgaan gered wil worden als dat nodig is?’

 

Vervolgens ging Peter Schalk in op de juridische kant. ‘Geen registratie = wel donatie’ wordt de praktijk van deze nieuwe wet. Maar een donatie is toch een gift, welke vanuit intrinsieke motivatie gegeven moet worden? Is hier geen sprake van gedwongen naastenliefde? Deze wet is een inbreuk op de lichamelijke vrijheid zoals deze in artikel elf van de Grondwet is verwoord.

Na de pauze gingen beide sprekers in op de vele vragen van de aanwezigen. Naast praktische vragen ook hele wezenlijke vragen. Bijvoorbeeld hoe de geschiktheid van de te doneren organen bepaald wordt. Of wat als mensen wilsonbekwaam zijn. Door een van de aanwezigen werd terecht opgemerkt dat in het verleden te weinig is nagedacht over orgaandonatie en daarmee velen geen keuze hebben gemaakt. Nu worden we gedwongen een keuze te maken. Reden genoeg om tijdig over deze persoonlijke vraag na te denken en je keuze niet door de overheid te laten maken!


Blog comments powered by Disqus