Jan-Willem Kranendonk nieuwe voorzitter SGP-jongeren

ROTTERDAM – Jan-Willem Kranendonk (21) wordt de nieuwe voorzitter van SGP-jongeren. Op zaterdag 23 maart 2013 zal hij tijdens de Algemene Ledenvergadering van SGP-jongeren zijn maidenspeech uitspreken.

Kranendonk is geen onbekende binnen de politieke jongerenorganisatie. Hij is sinds 2010 redacteur bij In Contact, het ledenmagazine van SGP-jongeren. Ook is hij regelmatig te horen als panellid van een discussieprogramma op Radio 1. Kranendonk woont in Nunspeet en studeert momenteel Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Verder is hij hoofdredacteur van het blog VerkiezingenVS.com.

De komende jaren wil Kranendonk zich richten op het verder doordenken van de plaats van christelijke politiek in de samenleving. “Dit is van groot belang in een sterk geseculariseerde maatschappij.” Ook de economische toekomst van Nederland baart hem zorgen.“De problemen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en de woningmarkt zorgen voor een verslechterd toekomstperspectief van jongeren.”

Voor veel jongeren wordt dit perspectief sowieso bedreigd door het sociaal leenstelsel, vindt Kranendonk. “Dat er binnen het onderwijs hervormingen moeten komen, zal niemand ontkennen. Maar de gedane voorstellen voor een sociaal leenstelsel zullen er voor zorgen dat duizenden jongeren geen studie meer gaan volgen en dat studenten worden opgezadeld met een grote studieschuld. Ik vind dat een verkeerde ontwikkeling. Als de politieke partijen al een sociaal leenstelsel in willen voeren, moet de financiële toegankelijkheid van hoger onderwijs écht goed gewaarborgd worden.”

Jongeren moeten volgens Kranendonk meer kansen krijgen binnen de SGP. “Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ik roep iedere plaatselijke kiesvereniging op een twintiger in de top vijf te zetten en te betrekken bij het raadswerk. Op die manier kunnen we talentvolle mensen aan de SGP binden en hen de kans bieden al vroeg ervaring op te doen in de politiek. SGP-jongeren helpt graag bij het trainen van en zoeken naar geschikte kandidaten.”

Kranendonk is de opvolger van Jacques Rozendaal, die SGP-jongeren tussen 2009 en 2013 voorzat. Met zijn 21 jaar is Kranendonk de jongste voorzitter van SGP-jongeren ooit.


Blog comments powered by Disqus