Nederland, belastingparadijs?!

Al langer gaan er stemmen op dat Nederland door internationale ondernemingen gebruikt wordt om belasting te ontduiken, of positiever gezegd, te ontwijken. De term brievenbusmaatschappij viel al jaren geleden. Dit betekent dat multinationals op papier een vestiging in Nederland hebben, terwijl de werkelijke activiteiten in een ander land plaatsvinden. Zo pakken deze bedrijven wel belastingvoordelen in ons land mee. Van de top-100 grootste bedrijven, hebben er intussen 84 een ‘filiaal’ in Nederland.

Hoe zit het?
Hoe komt het dat Nederland deze belastingvoordelen lijkt te hebben ten opzichte van andere landen? De auteurs van ‘Het belastingparadijs’ noemen hierbij de belastingverdragen die Nederland met andere landen gesloten heeft en de zogenoemde deelnemingsvrijstelling. Dit houdt in dat een bedrijf dat minimaal een bepaald percentage belang heeft in een andere belastingbetalende onderneming, vrijgesteld is van winstbelasting. Dit voorkomt dubbele belastingheffing over dezelfde inkomsten. Hoewel de Nederlandse belastingdruk voor multinationals ondoorzichtig is, lijkt het door deze regelingen vrij laag te zijn.

Schatkist
Zoals blijkt, is het voor internationale ondernemingen voordelig om fiscale zaken via Nederland te laten lopen. Dit levert voordeel op voor de Nederlandse schatkist. Maar waar dit ons land voordeel oplevert, kost het logischerwijs buitenlandse overheden belastinginkomsten. Onlangs heeft Mongolië het belastingverdrag met Nederland hierdoor verbroken. Ook ontwikkelingslanden lopen veel inkomsten mis door deze belastingconstructies.

Twijfelachtige belastingmoraal
Cijfers liegen niet. Nederland levert belastingvoordelen aan multinationals. Een goede concurrentiepositie van Nederland is belangrijk. Echter, een twijfelachtige belastingmoraal moet niet toegejuicht worden. Het is zaak om in de nabije toekomst de internationale fiscale regelingen eens goed onder de loep te nemen. Eerlijke belasting, voor burgers, nationale én internationale ondernemingen moet voorop staan!


Blog comments powered by Disqus