Heeft de Kimpenerwaard dé toekomst?

Het is al weer even geleden, maar op 23 april jl. heeft in Bergambacht een debatavond met Commissaris van de Koningin dhr. Franssen plaatsgevonden.

Het centrale thema van de avond was: ‘de toekomst van de Krimpenerwaard’

Vanaf 19:30 uur stroomde gestaag een aantal bezoekers binnen. Rond 20:00 waren er naar schatting ongeveer 75 belangstellenden. Door het thema van de avond waren er vooral agrariërs aanwezig. Ook een aanzienlijk aantal jongeren was gekomen

De voorzitter van SGP-jongeren Gouda e.o. opende de avond en kondigde aan dat ‘dit de eerste avond is die SGP-jongeren in de Krimpenerwaard organiseren, maar zeker niet de laatste.’ Daarop volgde namelijk de toezegging dat het de bedoeling is om jaarlijks een avond in de Krimpenerwaard te verzorgen

Na de opening van de voorzitter hield Commissaris van de Koningin dhr. Franssen een inleiding over de toekomst van de Krimpenerwaard en de rol van de provincie hierin. Alhoewel dhr. Franssen zich niet waagde aan een uitspraak over gemeentelijke herindeling riep hij de Krimpenerwaard gemeenten op vaker met één mond te spreken.

De mooiste uitspraak die over zijn lippen kwam was de omschrijving van de Krimpenerwaard: ‘de verschoonde parel achter Gouda.’ In dit kader riep dhr. Franssen de inwoners van de Krimpenerwaard op zich meer te manifesteren in de provincie. Zowel als het gaat om het natuur- als recreatiegebied.

De inleiding van dhr. Franssen riep diverse vragen op vanuit de zaal. Dhr. Franssen zegde in deze vragenronde toe de gevoelens uit de Krimpenerwaard mee te nemen naar de Gedeputeerde Staten.

Na de pauze werd er onder leiding van Jan Nathan Rozendaal verder gediscussieerd. Dhr. Franssen had plaats gemaakt voor een aantal forumleden. Het forum bestond uit: Burgemeester van Erk (Bergambacht), dhr. Wassink (raadslid SGP/CU Bergambacht.) en dhr. Both (raadslid SGP Nederlek).

Dit debat ging in op meerdere thema’s. Van huizenmarkt tot recreatie en van waterhuishouding tot arbeidsmarkt. Er was veel gelegenheid voor inbreng vanuit de zaal. Dit leidde tot een levendig debat. Beide raadsleen zagen nogal wat bezwaren tegen verdere gemeentelijke samenwerking Opvallend was dat de zaal echter overwegend positief stemde op het voorstel om in de toekomst tot één Krimpenerwaard gemeente te komen.

De voorzitter van de plaatselijke SGP-kiesvereniging Bergambacht dhr. Looren besloot de avond.

Hierna was er nog ruim tijd voor een hapje en drankje, waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Terugkijkend is SGP-jongeren Gouda e.o. erg tevreden over de avond: de start van een jaarlijkse activiteit. Wat ook blijft hangen is de complimenten voor ons werk van dhr. Looren en de Commissaris van de Koningin dhr. Franssen.

SGP-jongeren Gouda e.o. in de Krimpenerwaard; wordt vervolgd!


Blog comments powered by Disqus