Kleur bekennen (de rol van geloof in de politiek)

Dat de Partij voor de Vrijheid bij de laatste verkiezingen een indrukwekkende ‘entree’ heeft gemaakt in de Tweede Kamer, zal niemand zijn ontgaan. Hoe de partij in elkaar zit en wie precies de vertegenwoordigers zijn, is een andere vraag. Sterker nog, op nummer 15 van de lijst van deze partij staat Lucas Hartong en van Hartong is bekend dat hij niet alleen een vrijheids-aanhanger is maar zich ook als christen wil profileren. Christen bij een niet-christelijke partij. Geloven en politiek. Vragen rondom dit thema raken duidelijk de bestaansgrond van de SGP: een partij die voor wat betreft de verhouding geloof en politiek op z’n minst uniek genoemd mag worden.

Kleur bekennen
Wat voor slogan bedenk je bij zo’n thema. Het was één van de hoofdbrekens van het comité. Geloven in de politiek getuigd van durf en moed, zo was één van de gedachten. En daarom: ‘Kleur bekennen’. Nadat het een tijd weer ‘stil’ was geweest in de regio Veenendaal werd
het volgens het comité weer tijd om een debatavond te organiseren. Aanvankelijk stond SGP-voorman Van der Vlies tegenover Bart Jan Spruyt. De laatste moest echter afzeggen voor deze avond maar in de persoon van Hartong (nummer 15 van de Partij voor de Vrijheid) vonden we een waardig vervanger.

Of ‘geloven’ nog wel kan samengaan met ‘politiek’ was een vraag die beide sprekers moesten beantwoorden in hun speech. Natuurlijk, kunnen geloof en politiek samengaan, zo meenden ook beide sprekers. Toch had Hartong er weer een andere bedoeling mee dan Van der Vlies. ‘Als ik ’s morgens weg ga van huis, kan ik m’n geloof niet ophangen aan de kapstok’, zo karakteriseerde de SGP-leider de situatie. Volgens Hartong was het echter maar de vraag of geloof en getuigen wel goed tot z’n recht komt wanneer we dat willen doen via een partij die zich voluit christelijk noemt. Zijn keus was duidelijk: ‘Ik heb in een omgeving als van de Partij voor de Vrijheid goed de mogelijkheid om een zoutend zout te zijn’. Met zo’n 95 (!) jongeren in de zaal werd het na de pauze een interessant debat. Niet alleen de stellingen zorgden voor het ‘bloot leggen’ van de verschillen tussen de SGP-er en de PVV-er, ook de vele vragen uit de zaal maakten het de sprekers soms moeilijk. ‘Wat houdt u als christen-politicus scherp bij de partij van Wilders’, zo luidde een vraag. Hartong antwoordde dat hij onder meer scherp werd gehouden door in een moeilijke omgeving te functioneren. Hij moet stevig ‘argumenteren’ om gelijk te krijgen. Waarop Van der Vlies zich genoodzaakt zag om op te merken dat het voor SGP-ers allesbehalve een makkelijke omgeving is. Het is maar hoe je het bekijkt.

Nummer 3 op de lijst
‘Stel dat de SGP een derde zetel had bemachtigd bij de verkiezingen en u kreeg de  mogelijkheid die te bezetten….’ Hoewel Hartong betwijfelde of het hoofdbestuur wel zo gelukkig zou zijn met zo’n derde zetel, antwoordde hij met een voluit ‘nee’ op de vraag.  Hoewel hij de SGP als ‘waarde toevoegend’ zag in het politieke spel, zijn de verschillen toch te groot, zo betoogde hij. Volgens een andere jeugdige bezoeker was het toch niet zo best gesteld met de werkdrift van de SGP-kamerleden: ‘Bij de lijst van Wilders worden veel meer moties in stemming gebracht en dat zijn nog goede voorstellen ook’. Van der Vlies vroeg hem of hij zijn huiswerk wel goed had gedaan: ook de SGP doet voldoende om bijvoorbeeld islamisering van de samenleving tegen te gaan. Bovendien moeten we de PVV niet beoordelen op het aantal in stemming gebrachte moties: van veel moties voelen we ‘op onze klompen’ wel aan dat ze onmogelijk uitvoerbaar zijn en die halen het dan ook niet. Bij de les blijven, was de boodschap.

Comité
Binnen het comité zullen er enkele wijzigingen optreden. Inmiddels heeft Jan Nuijt uit Rhenen de plaats van Marco van Eckeveld ingenomen als voorzitter. Verder zullen er de komende tijd enkele andere jongeren in het comité ingewerkt worden. We houden je op de hoogte.

Volgende avond
Het comité is inmiddels druk bezig om een volgende avond voor te bereiden. Waarschijnlijk zal deze gehouden worden in D.V. april van dit jaar. Heb je de vorige keer geen uitnodiging
ontvangen en wil je voortaan op de hoogte gehouden worden? Mail dan even je naam en adres door naar info@sgpjongerenveenendaal.nl of geef het door op de website.


Blog comments powered by Disqus