Jubileumuitgave

Op de jubileumavond van vrijdag 16 december 2011, presenteerden de SGP-jongeren van Goedereede hun Jubileumuitgave in verband met het 25-jarig bestaan van de vereniging. het eerste exemplaar werd overhandigd aan de Goereese burgemeester: van der Velde, die haar waardering voor het werk van de SGPJ uitsprak. Naast de presentatie van deze uitgave, was er een debat met de landelijke jongerenvoorzitters van het CDjA, PerspectieF (CU) en SGPjongeren. De heren werden diverse stellingen voorgelegd waarop ze met elkaar en de zaal in debat gingen. De Jubileumuitgave (met complete dataDVD) is gemaakt door de commissie Publiciteit van de SGP in Goedereede.

De voorzitter van de commissie Publiciteit, de heer P.C. Grinwis feliciteerde de vereniging en overhandigde de Jubileumuitgave aan de voorzitter van de jongeren: Wilko Tanis. Hij sprak de aanwezigen toe met de volgende woorden:

'Op 1 april van dit jaar bestond de SGP-jongeren vereniging in Goedereede precies 25 jaar. Jullie hebben hier aandacht aanbesteed met o.a. ons aller Menno de Bruyne, die sprak over '25-jaar haagse propjes'. Op die datum is er vanuit de SGP Kiesvereniging en SGP fractie reeds een felicitatie uitgesproken.

Vanavond willen we dat als cie Publiciteit doen. De commissie functioneert inmiddels 12 jaar en is op initiatief van de SGP studievereniging opgericht. Het doel is om de publiciteit van de SGP in Goedereede zoveel als mogelijk te stroomlijnen. Naast vertegenwoordigers van de kiesvereniging en fractie zijn er altijd leden vanuit de SGP-jongeren die een belangrijke bijdrage leveren. Op deze manier is er een duurzame samenwerking ontstaan tussen alle geledingen van de SGP in Goedereede.

De commissie verzorgd inmiddels het huis-aan-huis blad SGP NIEUWS, de websites van de SGP en SGPJ te Goedereede, is leidend als het gaat om de verkiezingscampagne, geeft informatie op diverse markten, ondersteund de SGP jongeren bij diverse activiteiten, denk daarbij aan o.a. het scholierendebat met de groepen 8 uit de gemeente. Daarnaast verzorgd zij twee maal per jaar de publicatie van het verenigingsblad SGP INFOBULLETIN.

In het prille bestaan van de studievereniging/SGP-jongeren was er de wens om te komen tot een clubblad, zo lazen we in nauwkeurig bijgehouden notulenboeken. Het duurde echter tot het 10-jarig bestaan van de vereniging voordat deze wens werkelijkheid werd. Inmiddels zijn er 16 jaargangen verschenen van het verenigingblad SGP INFOBULLETIN.

Nu, bij het 25-jarig bestaan, is er opnieuw een bijzondere uitgave. SGP INFOBULLETIN is dit keer geheel gewijd aan het 25-jarig jubileum. In de uitgave wordt de start van de vereniging beschreven. De hoogte en diepte punten. Zo is het zelfs voorgekomen dat bij gebrek aan belangstelling een bijeenkomst niet door ging. Ook waren er bijeenkomsten en activiteiten die volle zalen trokken. Met actuele onderwerpen wisten onze jongeren steeds de leden en belangstellenden te informeren over de wereld om ons heen. Ook werden er diverse studies verricht. Denk dan aan: Zondagsrust, Gok- en drugsbeleid en het nut van duurzame energie. Stuk voor stuk onderwerpen, die vanuit het Kompas van de vereniging, de bijbel, werden belicht.

Van de meeste voorgaande voorzitters is een bijdrage ontvangen over hun ervaringen met bestuur en leden. De allereerste voorzitter, de heer A. v.d. Wende, heeft voor ons altijd een column verzorgd, waarin hij soms op prikkelende wijze, de lezers van het blad aan het denken zette. Met zijn bijdrage in een dubbelinterview met de huidige voorzitter, heeft hij te kennen gegeven dat het zijn laatste bijdrage voor dit blad zal betekenen. Hartelijke dank voor de vele columns die belangeloos geschreven zijn. Dank ook voor de bijdrage van burgemeester v.d. Velde. Ook het bedrijfsleven wil ik bedanken voor hun bijdrage. Onze vaste adverteerders en de vele nieuwe adverteerders. Zonder hun spontane bijdrage was de uitgave niet geworden, zoals hij nu is.

Als commissie hebben we een keuze moeten maken uit de vele onderwerpen, waarover geschreven zou kunnen worden in deze uitgave. We hebben daarom gekozen om naast deze uitgave ook een Data DVD te maken. (Dank ook aan Kees Grinwis voor de technische begeleiding van dit project). Op deze bijgevoegde data-DVD, is dus nog meer materiaal te vinden van de geschiedenis van de vereniging, waarbij vooral veel nog niet gepubliceerd foto- en filmmateriaal is gebruikt. Op deze DVD is tevens opgenomen, het complete Jubileumboekje en het educatieve programma, wat de commissie ontwikkelde voor de leerlingen van de basisschool, Klik, Kijk en Ontdek'.


Blog comments powered by Disqus