Jubileumtoespraak Voorzitter SGPJ Goedereede

'Op dit moment wil ik met jullie terug gaan in de tijd... 1 april 1986 is de studievereniging Husai opgericht. Exact op deze dag bestaat de SGP Jongeren te Goedereede dus precies 25 jaar. Het is vandaag een feestelijke dag. Velen van u zullen ongetwijfeld meerdere avonden meegemaakt hebben. In de navolgende jaren is het een tijd geweest waarin de vereniging in allerlei situaties het gereformeerde denken in de politiek probeerde uit te bouwen. In een bestuursvergadering op 28 maart 2007 is besloten dat men zich met de werknaam: SGP-jongeren te Goedereede gaat vertegenwoordigen. Het is inmiddels gebleken dat de naam veel voordelen heeft. De bekendheid van de SGP-jongeren is hierdoor zeker niet kleiner geworden. We mogen terugkijken op turbulente jaren waarin de politiek alleen maar directer werd.

Het huidige bestuur wil een ieder bedanken voor zijn of haar inzet. Als we terug gaan in de tijd zijn er velen ons voor gegaan. Vele bestuurders zijn gekomen en mochten met veel plezier hun taak op zich nemen om het vervolgens aan een jongere generatie over te geven. Het bestuur kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug: 25 jaar??? Wat is er een hoop veranderd in het politieke landschap. Wat staat ons nog te wachten??? De fusieplannen laten onze wenkbrauwen fronzen. Een ding is zeker, de mens wikt, het is God die het beschikt. Als bestuur hopen wij dat de SGPJ te Goedereede nog een toekomst heeft van vele jaren. Niet dat het gaat om de SGPJ of degenen die er actief voor bezig waren of zijn maar  uiteindelijk gaat het om de eer van God. Wij zijn slechts als leem in de handen van de hemelse pottenbakker. Mocht het zijn dat met alle gebrek toch een vat ter ere mochten zijn. Hem komt de eer en lof toe van al het geen wat wij als SGPJ mochten doen, zoals onze oud SGP fractieleider van der vlies  psalm 69:14 aanhaalde “Gij hemel aard en zee vermeld Gods lof….”” 
Plannen voor de toekomst worden gemaakt, wij willen dat doen met Gods hulp. Wij hopen met onze inzet Christelijke politiek gefundeerd op Gods Woord te steunen. Nu en in de Toekomst .

Ik kan u melden dat het bestuur aan het eind van dit jaar een jubileumuitgave ter ere van dit jubileum zal uitgeven.

Verdere hebben wij dit jaar 2 avonden op agenda staan met de volgende onderwerpen:
- De Gemeente bouwt, krijgt de starter het benauwd?
- Het verval van de Christelijke politiek in Nederland.

Laten we elkaar van harte feliciteren met dit jubileum, maar eert Degene die de Ere Toekomt.''


Blog comments powered by Disqus