Jubileumtoespraak fractie

”De fractie wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een felicitatie uit te spreken voor het 25 jarig bestaan van de SGP jongeren in Goedereede. De SGP-fractie is er trots op dat we deze vereniging in onze gemeente hebben. Politieke betrokkenheid is juist in deze tijd van groot belang. De SGPJ zorgen ervoor dat jongeren op een laagdrempelige manier in contact komen met de politiek en we zijn dan ook blij met de initiatieven die vanuit jullie worden ingezet.

In Goedereede weten we hoe we met elkaar samen kunnen werken. Dat geldt voor zowel Kiesvereniging, Jongeren, commissie Publiciteit/Ledenwerving als ook de fractie, met het gezamenlijke doel om de beginselen van de SGP, die gegrond zijn op de bijbelse normen en waarden, bekendheid te geven en vanuit dat beginsel politiek te bedrijven.
Jullie kiezen daarvoor steeds aansprekende thema’s, maar benutten ook diverse gelegenheden om het gedachtengoed van de SGP voor het voetlicht te brengen, zo kunnen we altijd op jullie rekenen als er markten zijn, meegedacht moet worden aan uitgaven en er acties zijn gepland rondom de verkiezingen.

De SGP bestaat inmiddels ruim 90 jaar en is daarmee de oudste politieke partij. Tevens is het de partij met de grootste en levendigste jongerenorganisatie. Jullie zijn hiervan het bewijs, dat politiek niet voor ouderen is, maar juist voor jongeren.

Politiek
Met plezier kijkt de fractie terug op de afgelopen 25 jaar. Steeds was er een nauwe band met het werk van de fractie. Zo bezochten jullie veelal de fractievergadering waarin de begroting voor het nieuwe jaar aan de orde kwam, of liet zich bijpraten door een van onze wethouders. Ook werden in het verleden diverse nota’s geschreven. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de nota, rondom om de verslavingsproblematiek en de laatste nota over duurzame energie. Nota’s die dan aangeboden werden aan onze fractie en die niet in de kast kwamen, maar op gezette tijden is van jullie werk gebruik gemaakt.

Jongeren
De laatste 3 jaren is er zelfs een bijzondere samenwerking als het gaat om het gastvrij onthaal van de groepen 8 van de scholen in onze gemeente op het gemeentehuis. In samenwerking met de SGP-jongeren mogen we gezamenlijk een educatieve les verzorgen over de gemeente en de gemeenteraad, waarbij jullie deze basisschoolleerlingen als politicus laten plaatsnemen in de zetels van de raad. Discussie over thema’s die jongeren aangaan. Zo realistisch weergegeven, dat het zelfs de eerste keer gonsde door Ouddorp dat de Flipjes verplaatst zou worden naar Stellendam. De jongerengemeenteraad stak daar echter een stokje voor…
Met plezier denken we terug aan de overhandiging van een gastlesboekje over de gemeenteraadsverkiezingen j.l. aan de basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.

Studie
Daarnaast pakten jullie ook grote thema’s op als: de ontpoldering van de Zuiderdieppolders en de verstoring van de zondagsrust (Tour de France). Voor dit laatste thema zijn jullie zelfs op gesprek geweest bij de wethouder en ambtenaar om jullie bezwaren nogmaals toe te lichten.
Waardevol is ook dat jullie als jongeren regelmatig thema’s pakken ter bezinning. Zo werden er studies gemaakt van genetische manipulatie, de kredietcrisis, Afghanistan, Concervatisme, Europa, Staatsinrichting, orgaandonatie, het nieuwe zorgstelsel en het debat rondom de islamisering, waarbij jullie niet schromen om ook andere partijen uit te nodigen. Stuk voor stuk onderwerpen waarbij dmv sprekers kennis werd overgedragen zodat een mening gevormd kon worden op deze vraagstukken.

De excursies zijn altijd hoogtepunten, met bezoeken aan een politiebureau, de Tweede Kamer, Het Europees Parlement en de Tweede Maasvlakte/Rotterdam. Jullie wisten te komen waar voor anderen de deuren gesloten bleven!

Verkiezingen
Ook met de verkiezingen konden we op jullie rekenen. De organisatie van het politieke debat tussen de lokale partijen werd ter hand genomen, en met de laatste verkiezingen onderstreepten jullie het belang van Goedereede, met de 10 speerpunten onder het motto: Hart voor Goedereede. Hiermee kon de fractie aan de slag, maar ook de bevolking die allen een poster met een hart kregen met de oproep om vooral SGP te stemmen.

En blijft het dan alleen maar bij ondersteunende acties? Ik dacht van niet. Een aantal bestuursleden ging jullie voor als raadslid, ik denk dan bijv. aan dhr. K. Kasteleijn en A. v.d. Wende. Ook zelf mocht ik het jongerenbestuur dienen. De rollen zijn inmiddels omgedraaid en hebben jullie zelfs ons jongste fractielid: Corné weten te strikken voor een bestuursfunctie. Daarnaast zijn er diverse jongeren die voluit meedraaien en draaiden in onze steunfractie.
Kortom een Jongerenclub om trots op te zijn. Een politieke jongerenorganisatie die bij de tijd is. En dat zou de fractie graag zo willen houden, daarom overhandigen wij jullie hiermee een kado, die best wel ergens een plek weet in bijv. dit gebouw, vanwaar uit toch de vele bijeenkomsten worden georganiseerd.

Bestuur en leden, namens de fractie en steunfractie, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor de komende tijd.

Peter Grinwis
wnd. fractievoorzitter SGP Goedereede


Blog comments powered by Disqus