Jubileumavond SGP-jongeren Flakkee

 

 

 

PERSBERICHT SGP-JONGEREN FLAKKEE – 5 JANUARI 2015

Jubileumavond SGP-jongeren Flakkee

NIEUW-TONGE  – Op vrijdag 16 januari organiseert SGP-jongeren Flakkee een avond ter gelegenheid van haar twintigjarig bestaan op 12 januari 2015. Voor deze avond zijn dhr. M.C. van der Bok, dr. H. Klink, dhr. G. Slootweg en dhr. C.M. in’t Veld uitgenodigd als spreker. Zij zijn de afgelopen jaren geregeld betrokken geweest bij de activiteiten van SGP-jongeren Flakkee. Het thema is ‘Burger van twee werelden. Hoe de schepping zich verhoudt tot de geschiedenis.’ De jubileumavond is in de Hersteld Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge.

 

Burger van twee werelden

In de afgelopen twintig jaar heeft SGP-jongeren Flakkee zich vooral beziggehouden met de beginselen van christelijke politiek. Het ‘vijfmanschap’: Plato, Augustinus, Calvijn, Groen van Prinsterer en Aalders, was daarbij erg belangrijk. Wat hebben deze denkers gemeen? Ze gaan uit van twee werelden: de veranderlijke wereld waarop wij leven en een ‘wereld’ die niet veranderd. Hoe ziet die onveranderlijke ‘wereld’ eruit? Wat is de verhouding tussen die werelden? Kunnen wij die onveranderlijke ‘wereld’ kennen en daar zelfs burger van zijn? En: wat heeft de politiek met die eeuwige ‘wereld’ van doen? Aan de hand van het genoemde vijfmanschap zullen de sprekers deze vragen beantwoorden.

 

Sprekers

Dr. Klink en dhr. Slootweg gaven eerder lezingen voor de SGP-jongeren op Goeree-Overflakkee. Zo ging Klink vorig jaar in debat met prof.dr. A.A.M. Kinneging over christendom en conservatisme. Slootweg sprak afgelopen maart over Luther en de politiek. Van der Bok is tien jaar bestuurslid geweest van SGP-jongeren Flakkee. Hij is als voorzitter opgevolgd door In’t Veld.

 

Geschiedenis

Tijdens de avond wordt er ook aandacht besteedt aan de geschiedenis van de vereniging. De lezing begint om 19.30u. Het adres van de Hersteld Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge is Westdijk 37. Jong én oud zijn van harte welkom!

 

 

AGENDA

Jubileumavond SGP-jongeren Flakkee

Datum:                vrijdag 16 januari

Locatie:               HHK Nieuwe-Tonge (Westdijk 37)

Sprekers:             dhr. M.C. van der Bok

               dr. H. Klink

dhr. G. Slootweg

dhr. C.M. in’t Veld

Thema:                ‘Burger van twee werelden. Hoe de schepping zich verhoudt tot de geschiedenis.’


Blog comments powered by Disqus