CDJA, Perspectief en SGPJ verzetten zich tegen kleurloos Paars

In het Nederlands Dagblad van donderdag 10 januari 2013 uiten de jongerenorganisaties CDJA, Perspectief en SGP-jongeren forse kritiek op het beleid van het kabinet Rutte II.

2013 is volgens de confessionele jongerenorganisaties het jaar van de nieuwe kansen voor de paarse partijen. De laatste weken waren geen pretje voor religieus Nederland. 

Frivool drukten seculiere partijen als VVD, PvdA en D66 een trits aan kleurloze paarse voorstellen erdoorheen. De onderwijsvrijheid staat op de tocht (religieuze achtergrond van scholen mag geen verhindering meer zijn voor samenwerking); diverse kindregelingen worden afgebouwd; VVD, PvdA en D66 willen de Zondagswet opheffen; het verbod op smalende Godslastering verdwijnt uit het Strafrecht; de gewetensbezwaarde ambtenaar wordt behandeld als een notoire werkweigeraar. Ander antireligieus sentiment: het stoppen van de financiering van de kleine religieuze omroepen en het D66-voorstel om kerken geen automatische toegang te geven tot de gemeentelijke basisadministratie. 

Zonder enige overdrijving kan worden vastgesteld dat met het aantreden van het kabinet-Rutte II de oude tijden van Paars (1994-2002) zijn teruggekeerd. 

‘Zo werkt de politiek nu eenmaal’, zal de reactie van velen zijn. Tijden veranderen en daarmee veranderen ook waarden en normen. Aanpassing van wet- en regelgeving is dan toch redelijk logisch? Vooral het argument van een neutrale overheid wordt dan veelvuldig aangehaald. Het probleem met dat argument is dat neutraliteit ten diepste niet bestaat. Neutraliteit zoals begrepen door VVD en PvdA is immers óók gebaseerd op een diepgewortelde overtuiging. Aan elke vorm van wetgeving ligt een morele norm ten grondslag. Daarmee bestaat het gevaar dat de neutrale staat verwordt tot een seculiere dictatuur waarbij er voor pluriformiteit nauwelijks meer ruimte is. Dat zijn de ultieme gevolgen van de gelijkheidsideologie waar zowel VVD, PvdA als D66 in ‘geloven’: het aanvaarden van seculiere principes wordt de absolute norm. Dat is weinig liberaal omdat algehele gelijkheid de individuele vrijheid uitsluit. 

Verspeeld 
Zowel CDJA, PerspectieF en SGPJ staan bekend als constructieve politieke jongerenorganisaties die een kabinet in eerste aanleg welwillend tegemoet treden. In korte tijd wordt het krediet echter stevig verspeeld wanneer we kijken naar de immateriële agenda. Die is zelfs zo gortig dat opperliberaal Hans Wiegel stevige kritiek had op de weinig vrijheidsgezinde koers van het kabinet. Dat is zorgwekkend. Het kabinet lijkt voortdurend besluiten te nemen op basis van het idee dat de schatkist op orde moet komen. Een diepere morele weging wordt daarbij niet gemaakt. Religie, zingeving en levensbeschouwing worden steeds meer geminacht. Niet alleen christenen maar ook joden, moslims, hindoes en boeddhisten worden door deze ontwikkeling geraakt. Met het nieuwe jaar in aantocht roepen CDJA, PerspectieF en SGPJ het kabinet op het christelijk geloof en de christelijke cultuur niet als vijand maar als vriend te zien. Religie geeft zingeving en verrijkt de samenleving. Het zet aan tot onderlinge verbondenheid en maatschappelijke participatie. Dat is het maatschappelijk effect van religie. 

Ghandi
Religie stopt niet achter de voordeur maar geeft juist de samenleving vóór de voordeur kleur. Pogingen die het kabinet onderneemt om religie tegen te gaan doen tekort aan de oprechte religieuze gevoelens die mensen dagelijks beweegt. Wij zeggen het Ghandi na: “Wie geloof en politiek wil scheiden, heeft van beiden weinig begrepen”. 

Met deze plannen lijkt het er niet alleen op dat geloof en politiek worden gescheiden, maar wordt geloof definitief teruggebracht achter de voordeur. Onterecht, de publieke ruimte is van ons allemaal. Gelovig of ongelovig. De kunst van het samenleven is om daar ontspannen mee om te gaan. 

Wie dat niet kan, moet de politiek niet ingaan. De antireligieuze neiging van dit kabinet leidt tot paarse kleurloosheid. Dat is weinig vrijheidslievend… 

Hans Van den Heuvel, bestuurslid Politiek CDJA
Matthijs de Snoo, vicevoorzitter PerspectieF
Jacques Rozendaal, voorzitter SGP-jongeren

Wat vind jij van dit artikel? Reageer hieronder!


Blog comments powered by Disqus