Jonge raadsleden aan de slag bij SGP jongeren Goedereede

Op donderdag 23 juni ontvingen de SGP jongeren van Goedereede in het gemeentehuis de leerlingen van groep 8 van de basisschool Koning Beatrix in Ouddorp voor een excursie over de gemeenteraad. Nadat de leerlingen kennis hadden gemaakt met de agenda van de burgemeester en ze in het kort iets was verteld over de politiek konden ze zelf aan de slag als volleerd raadsleden om met elkaar te debatteren over het bouwen van een nieuwe woonwijk en het bezuinigen op de gemeentebegroting. De raadsvergadering kende naast een inspreker die het bouwen van een nieuwe wijk niet zag zitten ook een amendement, wat uiteindelijk met een nipte meerderheid werd aangenomen.

 

Voor de 4e keer organiseerden de SGP-jongeren het schooldebat voor leerlingen van groep 8. Nadat de leerlingen welkom waren geheten door de voorzitter van de SGP-jongeren: Wilko Tanis, kreeg burgemeester v.d. Velde het woord. Zij liet horen aan de kinderen wat er in deze week zoal op haar agenda stond. Dat dit veel vergaderen is bleek maar weer. Van overleggen met personeelszaken, het presidium van de gemeenteraad, de Veiligheidsregio tot het beantwoorden van vragen van de pers. Ook de fictieve rampoefening die deze week was gehouden kwam ter sprake.

Daarna was het de beurt aan SGP-raadslid, Peter Grinwis, die de aanwezigen iets vertelde over de werking van de politiek. Hoe kom je nu eigenlijk in de politiek, en met welke onderwerpen houdt de gemeenteraad zich zoal bezig? Nadat er een film was vertoond met daarin een gedeelte van een vergadering van Goerees raad, werden de ruim 50 kinderen in groepen verdeeld om zelf als raadslid aan de slag te gaan. In de fractievergadering werden eerst de agendapunten besproken en de argumenten om voor of tegen te zijn opgeschreven.

Met 5 partijen werd er gedebatteerd: Zo behartigden de recreatiepartij haar belangen, evenals de natuurpartij. De Middenstandspartij wees erop dat er voldoende burgers moesten zijn om het werk in de winkels te houden. De boerenpartij was beducht om een stuk land op te offeren, terwijl de burgerpartij de belangen van de inwoners vertolkte. Zo ontstond er een waar debat, waarin de ene wat voorzichtiger en de ander een overtuigende mening verkondigde.

Dat bezuinigen niet gemakkelijk is, bleek wel uit de opmerkingen die de raadsleden in spe maakten. De ene belangenpartij wilde niet bezuinigen op reiniging terwijl de andere de subsidie voor landschapsbehoud wilde behouden. Verdeeld was men over de subsidies aan de diverse Sportclubs.

Met een heus amendement stelde de recreatiepartij dan maar voor om de belastingen te verhogen, zodat er niet al te veel bezuinigd moest worden. Middels een hoofdelijke stemming bleek dat 14 ‘raadsleden’ voor waren en 12 tegen, waarmee het amendement was aangenomen.

De SGP Jongeren kunnen samen met de leerlingen terugkijken op een leuke en educatieve middag over de politiek.


Blog comments powered by Disqus