Jaarvergadering 2009: Economische crisis en christelijke verantwoordelijkheid

De jaarvergadering is weer zover. Na een huishoudelijke vergadering met de leden, waarin de jaarverslagen zijn voorgelezen en 2 bestuursleden zijn gekozen opent de voorzitter het informele gedeelte van deze avond. Hij heet alle aanwezigen (ongeveer 25 man) hartelijk welkom.

Dhr E. dijkgraaf zal deze avond met ons nadenken over de financiele crisis. Er werd stilgestaan waar de crisis eigenlijk is begonnen. 

In de VS is het allemaal begonnen. De VS is de leider van financiele sector. De oorzaak van de crisis kan gezocht worden in de mens. De mens is geneigd tot alle kwaad. Er is veel geloof in de markt daardoor weinig toezicht, teveel ingewikkelde producten en het te gemakkelijke verstrekken van leningen. De schuld kan gevonden worden bij managers van banken, klanten van banken, toezichthouders en de politiek. Het treft de gewone mens die wel of geen aandelen heeft, wel of geen huis kan kopen of verkopen, nog geen pensioen hebben of werkloos zijn of worden.

De gevolgen op korten termijn zullen we merken in daling van de rente, huizenprijzen, brandstofprijzen en inflatie. De gevolgen op lange termijn zullen we merken in het stijgen van pensioenpremie, belastingen. Kortom de jongeren zullen de prijs moeten betalen van fouten die ouderen hebben gemaakt.

De overheid moeten volop banken helpen en toezicht regelen. Bedrijven moeten beperkt gesteunt worden. Laat de markt zijn werk doen. De kracht van kapitalisme is juist correctie. Het is wel pijnlijk en oneerlijk.

Elbert sloot de avond af met een visie van Calvijn:

Calvijn stimuleert marktwerking. De markt is een zegen en geen vloek. De markt schiet tekort dat komt door gedrag van mensen. Beste oplossing calvinistisch gedrag:

  • Eerlijk brood verdienen door keihard werken
  • Pas op met beleggen
  • eerst sparen, dan kopen
  • niet boven stand leven
  • excessieve beloning hoort niet
  • bedrijven moeten voor lange termijn gaan.

Is dit niet het grote Babel dat wij gebouwd hebben? Wij zijn allen geroepen tot rentmeester.

Voor de pauze krijgt Dhr A.W.L. de Wit de gelegenheid kort een fractie-verslag te geven.

Het huis van de stad is aanbesteed. Op het gebied van veiligheid word er van alles gedaan in de wijk Oosterwei. De fractie gaat ook mee met nachtsurveillances.


Na de pauze gaan we met elkaar in discussie over de crisis.

Wordt het leiderschap van de VS zo langzaamaan niet verschoven naar China? Waarom Nederland het zwaarst is getroffen in deze crisis? 
Veel internationale banken, Nederland exporteerd veel.

Er is positief gereageerd over de aanpak van onze overheid in deze crisis. 


Dhr E. Dijkgraaf sluit de avond met ons af.


Blog comments powered by Disqus