Is er nog een plaatsje vrij?

Actueler had het onderwerp niet kunnen zijn. De bijeenkomst die door de SGP-jongeren regio Veenendaal (i.s.m. de RMU) op vrijdag 7 oktober jl. georganiseerd werd, kreeg dan ook veel aandacht in diverse media. Het thema was 'is er nog een plaatsje vrij?'. Drie sprekers - Castermans, Van der Staaij en Schalk, werden in Rhenen gevraagd iets te vertellen over de ruimte die christenen in deze samenleving krijgen.

Grenzen
Castermans krijgt als eerste de gelegenheid om de ongeveer honderd aanwezigen toe te spreken. Vanuit zijn invalshoek als voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling heeft hij veel ervaring met dit onderwerp. "Er is plaats voor christenen, maar er zijn grenzen." Hij memoreert een aantal zaken die door de Comissie in de afgelopen jaren zijn behandeld en die tot een positieve uitspraak voor christenen leidden. Bezorgd hoeven de christenen in ieder geval niet te zijn, meent Castermans.

Uitzondering
SGP-kamerlid Van der Staaij is dat echter wel. "Er mag weinig verschil meer zijn tussen home en hetero, tussen man en vrouw. De maat van het gemiddelde geldt en daarmee dus een ontkerstende moraal" betoogd hij. De SGP'er ziet duidelijk dat christenen alleen nog op basis van een uitzonderingsbepaling de ruime krijgen. "De gelijkheid gaat ten koste van de vrijheid" meent het kamerlid. Volgens hem mag er geen volgorde in grondrechten zijn. Van der Staaij is ongelukkig met het streven van de CGB om de AWGB te verruimen en zo verenigingen intern te kunnen bestraffen. "Dit gaat tegen het principe van de interne verenigingsvrijheid". De volgende stap is de kerk, zegt van der Staaij: "Deze geluiden zijn nu al te horen." Toch hoeven we volgens hem niet tegatief te eindigen. "Gelukkig is er anno 2005 nog steeds veel vrijheid. En met het oog op de toekomst: in het aangzicht van God vallen verschillen weg, we zijn van één lap gescheurd."

Dankbaarheid
RMU-directeur Schalk spreekt "vanuit een stuk dankbaarheid voor de vrijheid die we nog hebben". Hij gaat in op de vraag wat het betekent om een christen te zijn: "Een christen is iemand die vervuld is met Christus". Schalk constateert dat de samenling ik-gericht is en vvoor een christen is het "niet eenvoudig" om daar een plek in te nemen.
Volgens de RMU-directeur werd de uitkomst van de Algemene Wet Gelijke Behandeling als zeer dreigend ervaren. "De vraag is wanneer je gebruik gaat maken van de CGB. Paulus beriep zich ook op de keizer." De RMU als vakorganisatie is drie keer naar de commissie gestapt. De afweging van wel of niet hangt samen met de aard van de zaak. "We kijken naar de ethische kant."

Discussie
De discussie die na de pauze onder leiding van RMU-voorlichter Martien van der Zwan plaatsvindt, is heftig. Aan de hand van stellingen gaan de drie sprekers in debat. Ook neemt Marinus Rebel (advocaat) deel aan het forum.
De stelling die beweert dat de AWGB een edenksel is van humanisten en een bedreiging voor christenen, levert veel discussiestof op. Van der Staaij ziet de AWGB niet zomaar als een humanistisch product. "Maar ik zie het wel als een stuk bedreiging. Je mag immers niet meer zeggen wat je denkt".

Vrouwen
Vanuit de zaal komt de suggestie om vrouwen ook in de politiek 'als hulpe tegenover hem' een plaats te geven. Volgens het SGP-kamerlid hebben vrouwen zeker wel die inbreng: "Deze week kreeg ik nog een mail van een mevrouw met een waardevolle suggestie. De suggestie heb ik tijdens het debat ingebracht. Nu zit zo'n vrouw weer tevreden thuis." De vrouw in de fractievergadering als 'hulpe' ziet Van der Staaij echter niet zitten. "De uitleg is dat politieke ambten op basis van het totaal aan bijbelgegevens niet de vrouw toebehoren. Maar er is ook een andere kant: veel vrouwen zitten in Nederland gedwongen in de prostitutie. Daar hoor je de mdia niet over."

Angst
Castermans proeft in de discussie een onnodige angst: "Christnen hoeven niet bang te zijn voor het verdwijnen van vijzondere bepalingen. Christendom verdwijnt bijna zeker te weten niet uit de AWGB. Godsdienst blijft erin." Daar zijn de andere forumleden niet mee tevreden. Hoe ziet Catermans dan de negatieve uitspraak voor de SGP m.b.t. de subsidiestop? "Ik begrijp de zorg", zegt Castermans, "Maar ik ben het wel eens met de uitspraak. Het is een mooie uitspraak die zich leent voor debat."
Advocaat Rebel ziet het anders. "Juridisch is het vonnis inderdaad te volgen, het is een degelijk vonnis. Maar er wordt steeds weer een piketpaaltje verzet".

Positief
Schalk deelt de zorgen, maar ziet ook 'kansen': "De CBG heeft meermalen positief geoordeeld." De CBG-voorzitter is blij met deze opmerking. "De vrijheid van godsdienst heeft een grote plek in de AWGB dus moeten christenen de wet omarmen en garen bij spinnen. Er is geen anti-christelijke beweging gaande. Ik begrijp wel dat er zorg voor de toekomst is. Maar is er niet meer dan de twijfel over de eigen kracht?"

Terugblik
We kunnen terugzien op een mooie avond. Deze keer was de avond belegd in Rhenen, zodat ook de jongeren uit deze en nabijliggende plaatsen de gelegenheid kregen om kennis te maken met SGP-jongeren. Gezien het aantal (jonge) bezoekers is dat doel zeker bereikt! De spreiding van de avonden over de verschillende aangesloten gemeenten hebben de blijvende aandacht van het comité.


Blog comments powered by Disqus