Ds. W. Visscher: “Ik blijf voor de refo-zuil vechten”

Op de eerste plaats pastor, maar tegelijkertijd ook iemand die zijn nek uitsteekt als het gaat om de politiek en de refo-zuil. Het wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Desondanks bewandelt dominee W. Visscher uit Amersfoort zijn eigen, soms eenzame weg.


Op 15 november 2012 is er een bezinningsavond  over het nieuwe regeerakkoord. De reformatorische zuil staat op de tocht. Over mensen die de zuil het liefst zo snel mogelijk zien verdwijnen, is dominee Visscher duidelijk: “Als mensen roepen dat we beter af zijn zonder zuil, vind ik dat pure dommigheid. Ik denk dat het meer te maken heeft met de mensen die dat zeggen.”

Heeft de zuil dan geen negatieve kanten?
“Natuurlijk zijn er ook negatieve kanten en moeten we ervoor waken dat het wezenlijke niet door bijzaken wordt ondergesneeuwd. Maar zolang ik nog adem in m’n longen heb, zal ik tegen de afbraak van de zuil vechten. Hoewel ik ook vrees dat mijn kleinkinderen geen eigen scholen meer zullen hebben.”

U bent dus niet voor het prediken van lijdelijkheid in het politieke gebeuren, zoals Bilderdijk, Kohlbrugge en Bernhardi deden?
“Nee, ik ben meer een volgeling van ds. Kersten. Die heeft juist gehamerd op de noodzaak van het politiek activisme, dat christenen hun stem laten horen in het publieke domein.”

Bent u voorstander van een neutrale staat?
“Ja en nee, net zoals Groen van Prinsterer, op latere leeftijd dacht over de neutrale staat. Maar wel met dezelfde worsteling als bij Groen: uit nood geboren. Het ideaal is anders.”

Vindt u het de taak van de overheid om het Evangelie te verbreiden?
“Nee, de taak van de kerk is anders dan die van de Staat. Van Ruler bijvoorbeeld wilde dat niet alleen de kerk, maar ook de Staat de taak heeft om het Evangelie te verbreiden. Een soort heerlijke heilstaat realiseren. Raar! En bizar dat door sommigen binnen de SGP ook zo daarover wordt gedacht. Laten we de taken van kerk en staat wel blijven onderscheiden. Zo hebben de gereformeerden van oudsher altijd gedacht.”

Missen we in de politiek geen grote figuren?
“Nee, iedere tijd heeft weer z’n eigen uitdagingen en kopstukken. De tijd van de grote mannen zoals Kuyper, De Savornin Lohman en Kersten is voorbij.”

Vond u Pim Fortuyn dan geen kopstuk? 
“Fortuyn is een querulant (ruziezoeker, red.). In een vlaag van verstandverbijstering heeft het volk voor hem gekozen, kreeg hij aanhang. Onbegrijpelijk. Hem zie ik dus niet als een groot figuur, hoewel hij natuurlijk wel een paar belangrijke vragen aan Paars één en twee heeft gesteld. Dat wel ja. ”

Men zegt dat Geert Wilders (PVV) de politieke erfenis van Fortuyn heeft overgenomen. Ziet u hem ook als een ruziezoeker?
“Wilders vind ik een wat zielig figuur die in de marges wat roept en nu eigenlijk niet meer meetelt. Met zo’n iemand kun je geen land besturen. Wilders is slecht voor ons land. Wat dat betreft was het toch goed dat bij de laatste verkiezingen twee grote partijen met een bestuurlijke traditie een meerderheid hebben gekregen. Hoewel het natuurlijk wel heel erg ingrijpt dat christelijke partijen getalsmatig bijna verdwenen zijn. ”

Wat vindt u dan van het feit dat de SGP het kabinet Rutte I, met de PVV als gedoogpartner, regelmatig steunde?
“Dat de SGP deze mogelijkheid heeft aangegrepen kan ik goed begrijpen. Er is toch wat bereikt op het gebied van onderwijs en zondagsrust. Ik vind dat je de mogelijkheden die je worden geboden ook moet aangrijpen, los van de politieke samenstelling. Maar het moet wel met de nodige terughoudendheid geschieden. De SGP is er in de eerste plaats om Bijbelse geluiden in de politiek te laten klinken. Het profetisch getuigenis is vandaag de dag meer dan ooit nodig. Dat is mij meer waard dan een beetje meedoen met de grote politiek. ”

Bent u niet positief over Wilders’ woorden dat Nederland van origine een joods-christelijk land is?
“Uit zijn mond zegt me dat niets. Hij geeft daar een hele eigen interpretatie aan. Zo is hij een voorstander van het verbod op ritueel slachten. Dat treft de Joden heel duidelijk. Verder werkt hij met andere partijen gewoon mee aan seculiere wetgeving. Wilders is voor mij een populist die het beluisteren niet eens waard is. Hij hopt van het ene item naar het andere, het is gewoon extremisme. Gister was het de Islam, vandaag is het Europa en morgen is het weer wat anders. Zo de wind waait, waait mijn jasje. Jammer dat veel mensen zich daardoor in de maling laten nemen. ”

Ondanks de zetelwinst van de SGP van de laatste Kamerverkiezingen zien we, mede door het forse zetelverlies van het CDA, dat de christelijke politiek steeds meer marginaliseert. Is het niet tijd om de handen ineen te slaan?
“De verschillen zijn mijns inziens veel te groot. De ChristenUnie is toch een linksachtige partij. Het CDA heeft een veel ruimere visie dan de SGP. Kijk maar op het gebied van homoseksualiteit. Minister De Jager is ook homoseksueel en zat toch namens het CDA in het vorige kabinet. Tevens is de visie van het CDA op de Islam niet de Bijbelse en dus niet de mijne. ”

Toch zal de SGP concessies moeten doen als het politiek actief wil blijven. Bent u bang dat het opgeven van het vrouwenstandpunt de partij stemmen zal kosten?
“Of de partij haar standpunt moet opgeven weet ik niet goed. Ergens zeg ik nee, want het kan het begin van een volgende stap zijn, bijvoorbeeld rond homoseksualiteit. Aan de andere kant  vind ik het ook belangrijk dat het Bijbelse geluid in de politiek blijft klinken. Ik sluit zelfs niet  uit dat als de SGP het huidige vrouwenstandpunt aanpast en van de slopende discussie erom heen verlost is verdere groei in kamerzetels niet onmogelijk is. Met een deugdelijk christelijk-conservatief geluid zijn er toch meer zetels te behalen dat de huidige 3. Ik denk dat de partij dan 4 à 5 zetels kan halen. We hoeven dus niet bang te zijn dat door de afschaffing van het vrouwenstandpunt, het zetelaantal ook omlaag gaat. De partij is momenteel goed bezig. En mensen die zeggen dat het steeds minder een getuigenispartij is, tegen hen wil ik zeggen: zorg dat je een goede Bijbelse basis heb en bedrijf van daaruit goede kwalitatieve, politiek. Dat gebeurt nu zeker. Wel moet het getuigenis in de brede samenleving het belangrijkste zijn en blijven. ”

Door Louis Seesing en Leendert van Beek. Lees het andere interview met ds. W. Visscher in de komende In Contact (verschijnt 7 december a.s.).


Blog comments powered by Disqus